W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Akty prawa miejscowego 2017 r.

Akty prawa miejscowego 2017 r.

Akty prawa miejscowego podjęte przez Radę Miejską w Żychlinie w 2017 r.

Lp.

Tytuł uchwały

Publikacja

1. Uchwała Nr XXXVIII/213/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 18 stycznia 2018 r.

poz. 354

2. Uchwała Nr XXXVIII/211/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XII/43/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 4 stycznia 2018 r.

poz. 37

3. Uchwała Nr XXXVIII/208/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XXXI/160/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 4 stycznia 2018 r.

poz. 34

4. Uchwała Nr XXXVIII/206/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 4 stycznia 2018 r.

poz. 33

5. Uchwała Nr XXXVIII/205/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 4 stycznia 2018 r.

poz. 32

6. Uchwała Nr XXXVII/204/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XXX/154/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 12 grudnia 2017 r.

poz. 5290

7. Uchwała Nr XXXVII/203/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XXVII/142/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 12 grudnia 2017 r.

poz. 5289

8. Uchwała Nr XXXVII/196/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 12 grudnia 2017 r.

poz. 5288

9. Uchwała Nr XXXVII/199/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 28 listopad 2017 r.

poz. 4942

10. Uchwała Nr XXXVII/198/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 28 listopad 2017 r.

poz. 4941

11. Uchwała Nr XXXVII/197/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 28 listopad 2017 r.

poz. 4940

12. Uchwała Nr XXXVI/193/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Żychlin na lata 2017-2020

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 17 listopad 2017 r.

poz. 4726

13. Uchwała Nr XXXVI/189/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 17 listopad 2017 r.

poz. 4725

14. Uchwała Nr XXXV/187/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Żychlin oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 19 października 2017 r.

poz. 4335

15. Uchwała Nr XXXV/185/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 19 października 2017 r.

poz. 4334

16. Uchwała Nr XXXIV/183/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 września 2017 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Żychlin oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 27 września 2017 r.

poz. 4112

17. Uchwała Nr XXXIV/181/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic na terenie miasta Żychlin

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 27 września 2017 r.

poz. 4111

18. Uchwała Nr XXXIV/180/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Żychlin

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 27 września 2017 r.

poz. 4110

19. Uchwała Nr XXXIV/179/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 27 września 2017 r.

poz. 4109

20. Uchwała Nr XXXIV/178/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 27 września 2017 r.

poz. 4108

21. Uchwała Nr XXXIII/177/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 czerwca 2017 r. o zmianie Uchwały Nr 50/IX/91 Rady Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 20 lipca 2017 r.

poz. 3470

22. Uchwała Nr XXXIII/176/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 20 lipca 2017 r.

poz. 3469

23. Uchwała Nr XXXIII/174/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

poz. 3767

24. Uchwała Nr XXXII/173/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVIII/94/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 21 czerwca 2017 r.

poz. 2938

25. Uchwała Nr XXXII/172/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVIII/93/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 21 czerwca 2017 r.

poz. 2937

26. Uchwała Nr XXXII/167/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 21 czerwca 2017 r.

poz. 2936

27. Uchwała Nr XXXI/160/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 04 kwietnia 2017 r.

poz. 1713

28. Uchwała Nr XXXI/158/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 19 kwietnia 2017 r.

poz. 2109

29. Uchwała Nr XXX/157/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 21 marca 2017 r.

poz. 1437

30. Uchwała Nr XXX/156/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 21 marca 2017 r.

poz. 1436

31. Uchwała Nr XXX/155/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 lutego 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XXVIII/144/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 21 marca 2017 r.

poz. 1435

32. Uchwała Nr XXX/154/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żychlin

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 21 marca 2017 r.

poz. 1434

33. Uchwała Nr XXX/153/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 lutego 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XXVI/129/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żychlin na lata 2017-2021

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 21 marca 2017 r.

poz. 1433

34. Uchwała Nr XXX/152/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 21 marca 2017 r.

poz. 1432

35. Uchwała Nr XXX/151/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 21 marca 2017 r.

poz. 1431

36. Uchwała Nr XXVIII/148/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żychlin

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 15 lutego 2017 r.

poz. 832

37. Uchwała Nr XXVIII/147/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Żychlin na lata 2016-2032"

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 15 lutego 2017 r.

poz. 831

38. Uchwała Nr XXVIII/146/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XXVII/132/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Żychlin przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 15 lutego 2017 r.

poz. 830

39.

Uchwała Nr XXVIII/145/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Żychlin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 01 lutego 2017 r.

poz. 660

40. Uchwała Nr XXVIII/144/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 15 lutego 2017 r.

poz. 829

41. Uchwała Nr XXVIII/143/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 15 lutego 2017 r.

poz. 828

42. Uchwała Nr XXVIII/139/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy Żychlin oraz zasad i trybu nadania i noszenia

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 15 lutego 2017 r.

poz. 827

43. Uchwała Nr XXVIII/138/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia herbu, flagi, baneru, flagi stolikowej, pieczęci, łańcuchów i sztandaru Gminy Żychlin

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 15 lutego 2017 r.

poz. 826

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego