W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Akty prawa miejscowego 2016 r.

Akty prawa miejscowego 2016 r.

Akty prawa miejscowego podjęte przez Radę Miejską w Żychlinie w 2016 r.

Lp.

Tytuł uchwały

Publikacja

1. Uchwała Nr XXVII/136/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/102/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 09 stycznia 2017 r.

poz. 119

2. Uchwała Nr XXVII/132/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Żychlin przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 23 grudnia 2016 r.

poz. 5767

3. Uchwała Nr XXVII/131/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 23 grudnia 2016 r.

poz. 5766

4. Uchwała Nr XXVI/130/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 09 grudnia 2016 r.

poz. 5471

5. Uchwała Nr XXVI/129/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żychlin na lata 2017-2021

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 19 grudnia 2016 r.

poz. 5631

6. Uchwała Nr XXVI/127/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 05 grudnia 2016 r.

poz. 5234

7. Uchwała Nr XXVI/126/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 05 grudnia 2016 r.

poz. 5233

8. Uchwała Nr XXVI/125/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 05 grudnia 2016 r.

poz. 5232

9. Uchwała Nr XXVI/124/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 5 grudnia 2016 r.

poz. 5231

10. Uchwała Nr XXVI/122/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 05 grudnia 2016 r.

poz. 5230

11. Uchwała Nr XXV/121/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 października 2016 r. ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XIII/59/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 15 listopada 2016 r.

poz. 4706

12. Uchwała Nr XXV/120/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 15 listopada 2016 r.

poz. 4705

13. Uchwała Nr XXV/119/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 października 2016 r. o zmianie Uchwały Nr XII/43/15 Rady Miejskiej W Żychlinie z dnia 28 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 15 listopada 2016 r.

poz. 4704

14. Uchwała Nr XXV/115/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 15 listopada 2016 r.

poz. 4703

15. Uchwała Nr XXIV/114/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 17 października 2016 r.

poz. 4322

16.

Uchwała Nr XXII/111/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt w gminnym transporcie zbiorowym

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 19 września 2016 r.

poz. 3971

17.

Uchwała Nr XXII/110/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 19 września 2016 r.

poz. 3970

18.

Uchwała Nr XXII/109/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 19 września 2016 r.

poz. 3969

19.

Uchwała Nr XXII/107/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 19 września 2016 r.

poz. 3968

20.

Uchwała Nr XXI/105/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 20 lipca 2016 r.

poz. 3390

21.

Uchwała Nr XXI/103/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 8 września 2016 r.

poz. 3866

22.

Uchwała Nr XX/102/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Żychlin

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 21 czerwca 2016 r.

poz. 2730

23.

Uchwała Nr XX/100/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2016 r. o zmianie Uchwały Nr 50/IX/91 Rady Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 21 czerwca 2016 r.

poz. 2729

24. Uchwała Nr XX/98/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 21 czerwca 2016 r.

poz. 2728

25.

Uchwała Nr XIX/97/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 4 maja 2016 r. o zmianie Uchwały Nr XVIII/94/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 25 maja 2016 r.

poz. 2372

26.

Uchwała Nr XIX/96/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 4 maja 2016 r. o zmianie Uchwały Nr XVIII/93/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 25 maja 2016 r.

poz. 2371

27.

Uchwała Nr XVIII/95/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

poz. 1979

28.

Uchwała Nr XVIII/94/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

poz. 1896

29.

Uchwała Nr XVIII/93/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

poz. 1895

30.

Uchwała Nr XVIII/91/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

poz. 1894

31.

Uchwała Nr XVIII/90/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok ustalenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żychlin

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

poz. 1893

32.

Uchwała Nr XVIII/88/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

poz. 1978

33.

Uchwała Nr XVI/85/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 08 lutego 2016 r.

poz 596

34.

Uchwała Nr XVI/76/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 01 kwietnia 2016 r.

poz 1493

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego