W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Akty prawa miejscowego 2015 r.

Akty prawa miejscowego 2015 r.

Akty prawa miejscowego podjęte przez Radę Miejską w Żychlinie w 2015 r.

Lp.

Tytuł uchwały

Publikacja

1.

Uchwała Nr XV/73/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/59/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 17 grudnia 2015 r.

poz. 5629

2.

Uchwała Nr XV/72/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/55/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 17 grudnia 2015 r.

poz. 5628

3.

Uchwała Nr XV/71/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/53/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 17 grudnia 2015 r.

poz. 5627

4.

Uchwała Nr XIV/70/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/60/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej stalenia stawki takiej opłaty

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 15 grudnia 2015 r.

poz. 5424

5.

Uchwała Nr XIV/69/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 15 grudnia 2015 r.

poz. 5423

6

Uchwała Nr XIV/68/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 19 stycznia 2016 r.

poz. 246

7.

Uchwała Nr XIV/66/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/45/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 15 grudnia 2015 r.

poz. 5422

8.

Uchwała Nr XIV/65/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 15 stycznia 2016 r.

poz. 206

9.

Uchwała Nr XIV/63/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin"

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 15 stycznia 2016 r.

poz. 205

10.

Uchwała Nr XIV/61/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 19 stycznia 2016 r.

poz. 245
11.

Uchwała Nr XIII/60/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 24 listopada 2015 r.

poz. 4496

12.

Uchwała Nr XIII/59/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 24 listopada 2015 r.

poz. 4495

13.

Uchwała Nr XIII/55/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 24 listopada 2015 r.

poz. 4494

14.

Uchwała Nr XIII/54/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 24 listopada 2015 r.

poz. 4493

15.

Uchwała Nr XIII/53/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 24 listopada 2015 r.

poz. 4492

16. Uchwała Nr XIII/51/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 19 stycznia 2016 r.

poz. 244

17.

Uchwała Nr XII/48/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 02 listopada 2015 r.

poz. 4160

18.

Uchwała Nr XII/47/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXX/154/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 30 października 2015 r.

poz. 4128
19.

Uchwała Nr XII/46/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVII/142/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 30 października 2015 r.

poz. 4127
20.

Uchwała Nr XII/45/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 05 października 2015 r.

poz. 3774
21.

Uchwała Nr XII/43/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 30 października 2015 r.

poz. 4126
22. Uchwała Nr XI/41/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 29 września 2015 r.

poz. 3716

23.

Uchwała nr X/38/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 24 lipca 2015 r.

poz. 2962

24. Uchwała Nr X/36/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

poz. 3356

25.

Uchwała nr IX/34/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/154/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 10 sierpnia 2015 r.

poz. 3142

26.

Uchwała nr IX/33/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/142/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 10 sierpnia 2015 r.

poz. 3141

27.

Uchwała nr VIII/29/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 09 lipca 2015 r.

poz. 2783

28.

Uchwała nr VII/22/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 25 czerwca 2015 r.

poz. 2575

29.

Uchwała nr VI/21/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 07 maja 2015 r.

poz. 1966

30.

Uchwała nr V/20/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Żychlin.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

poz. 1832

31.

Uchwała nr V/17/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 19 maja 2015 r.

poz. 2148

32.

Uchwała nr IV/15/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XLVI/254/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Żychlin.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 03 kwietnia 2015 r.

poz. 1324

33.

Uchwała nr IV/13/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żychlin.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 26 kwietnia 2015 r.

poz. 1181

34.

Uchwała nr IV/12/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 05 maja 2015 r.

poz. 1944

35.

Uchwała nr III/11/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

poz. 1872

36.

Uchwała nr III/9/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Żychlinie przy ul. Waryńskiego 8.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 26 lutego 2015 r.

poz. 674

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego