W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Akty prawa miejscowego 2014 r.

Akty prawa miejscowego 2014 r.

Akty prawa miejscowego podjęte przez Radę Miejską w Żychlinie w 2014 r.

Lp.

Tytuł uchwały

Publikacja

1.

Uchwała Nr II/5/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 02 stycznia 2015 r.

poz. 4

 

2.

Uchwała Nr LIV/297/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 25 listopada 2015 r.

poz. 4167

3.

Uchwała Nr LIV/296/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 25 listopada 2015 r.

poz. 4166

4.

Uchwała Nr LIV/295/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 25 listopada 2015 r.

poz. 4165

5

Uchwała Nr LIV/293/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 29 grudnia 2014 r.

poz. 4766

6.

Uchwała Nr LIII/289/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 października 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 01 grudnia 2014 r.

poz. 4305

7.

Uchwała Nr LII/287/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/154/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Żychlin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 28 października 2014 r.

poz. 3737

8.

Uchwała Nr LII/286/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 21 października 2014 r.

poz. 3634

9.

Uchwała Nr LI/283/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 29 września 2014 r.

poz. 3428

10.

Uchwała Nr LI/278/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 29 września 2014 r.

poz. 3427

11.

Uchwała Nr L/276/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 18 sierpnia 2014 r.

poz. 3143

12.

Uchwała Nr L/273/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 18 sierpnia 2014 r.

poz. 3142

13.

Uchwała Nr XLIX/271/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 11 sierpnia 2014 r.

poz. 3073

14.

Uchwała Nr XLIX/269/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 07 lipca 2014 r.

poz. 2624

15.

Uchwała Nr XLIX/266/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 11 sierpnia 2014 r.

poz. 3072

16.

Uchwała Nr XLIX/264/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 14 sierpnia 2014 r.

poz. 3134

 17.

Uchwała Nr XLVIII/261/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2014 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 18 lipca 2014 r.

poz. 2789

 18.

Uchwała Nr XLVII/260/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/254/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Żychlin.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 27 maja 2014 r.

poz. 2282

19.

Uchwała Nr XLVII/258/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 24 czerwca 2014 r.

poz. 2517

20.

Uchwała Nr XLVI/256/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Żychlin oraz podnajmowania lokali wynajmowanych przez Gminę Żychlin od innych właścicieli.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 13 maja 2014 r.

poz. 2134

21.

Uchwała Nr XLVI/255/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 04 września 2014 r.

poz. 1672

22.

Uchwała Nr XLVI/254/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Żychlin.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 27 maja 2014 r.

poz. 2281

23.

Uchwała Nr XLVI/251/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 08 maja 2014 r.

poz. 2088

24.

Uchwała Nr XLVI/250/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/244/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 08 maja 2014 r.

poz. 2087

25.

Uchwała Nr XLV/248/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 25 marca 2014 r.

poz. 1457

26.

Uchwała Nr XLV/244/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 08 maja 2014 r.

poz. 2086

27.

Uchwała Nr XLIV/243/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 26 lutego 2014 r.

poz. 952

28.

Uchwała Nr XLIV/242/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 26 lutego 2014 r.

poz. 951

29.

Uchwała Nr XLIV/241/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 26 lutego 2014 r.

poz. 950

Powiadom znajomego