W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Akty prawa miejscowego 2012 r.

Akty prawa miejscowego 2012 r.

Akty prawa miejscowego podjęte przez Radę Miejską w Żychlinie w 2012 r.

Lp.

Tytuł uchwały

Publikacja

1.

Uchwała Nr XXXI/166/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 13 lutego 2013 r.

poz. 816

2.

Uchwała Nr XXXI/164/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 11 lutego 2013 r.

poz. 746

3.

Uchwała Nr XXX/160/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 09 stycznia 2013 r.

poz. 496

4.

Uchwała Nr XXX/158/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 09 stycznia 2013 r.

poz. 495

5

Uchwała Nr XXX/154/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: podziału Gminy Żychlin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 16 stycznia 2013 r.

poz. 195

6.

Uchwała Nr XXVIII/151/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 29 listopada 2012 r.

poz. 3846

7.

Uchwała Nr XXVIII/150/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 29 listopada 2012 r.

poz. 3845

8.

Uchwała Nr XXVIII/149/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 29 listopada 2012 r.

poz. 3844

9.

Uchwała Nr XXVII/146/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr LX/317/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żychlin lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 10 grudnia 2012 r.

poz. 4231

10.

Uchwała Nr XXVII/145/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXIV/136/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 10 grudnia 2012 r.

poz. 4230

11.

Uchwała Nr XXVII/142/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie: podziału Gminy Żychlin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 10 grudnia 2012 r.

poz. 4229

12.

Uchwała Nr XXV/136/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XV/74/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 27 września 2012 r.

poz. 2916

13.

Uchwała Nr XXV/131/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/136/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 25 września 2012 r.

poz. 2895

14.

Uchwała Nr XXV/130/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr LX/317/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żychlin lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 20 września 2012 r.

poz. 2862

15.

Uchwała Nr XXV/129/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 50/IX/91 Rady Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 14 września 2012 r.

poz. 2830

16.

Uchwała Nr XXV/128/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żychlin.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 14 września 2012 r.

poz. 2829

 17.

 Uchwała Nr XXII/111/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żychlin oraz określenia granic ich obwodów.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 05 czerwca 2012 r.

poz. 1775

 18.

 Uchwała Nr XXII/110/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej w Śleszynie.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 05 czerwca 2012 r.

poz. 1774

19.

Uchwała Nr XXI/106/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Żychlin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 15 maja 2012 r.

poz. 1515

20.

Uchwała Nr XXI/105/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 16 maja 2012 r.

poz. 1536

21.

Uchwała Nr XX/97/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Żychlin na lata 2012-2015.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 03 kwietnia 2012 r.

poz. 1118

22.

Uchwała Nr XVIII/89/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/74/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 15 marca 2012 r.

poz. 901

23.

Uchwała Nr XVIII/88/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, doradców zawodowych i logopedów.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 09 marca 2012 r.

poz. 808

24.

Uchwała Nr XVIII/87/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2012 rok.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 21 marca 2012 r.

poz. 981

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego