W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Zarządzenia Burmistrza 2015 rok

Zarządzenia Burmistrza 2015 rok

1.     Zarządzenie Nr 1/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

   

2.     Zarządzenie Nr 2/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r.

 

3.     Zarządzenie Nr 3/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego lokalu położonego w Żychlinie przy ul. Narutowicza 92 m 5.

   

4.     Zarządzenie Nr 4/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia regulaminu konkursu „Puls Żychlina”.

 

5.     Zarządzenie Nr 5/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw kontroli  warunków i sposobu  utrzymania zwierząt na terenie gm. Żychlin.

   

6.     Zarządzenie Nr 6/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu dokonania wyboru Sołtysów i Członków Rad Sołeckich.

   

7.     Zarządzenie Nr 7/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania ogólnego zebrania  mieszkańców Osiedla  Nr 1 w Żychlinie w celu dokonania wyboru  Przewodniczącego i Członków Zarządu Osiedla.

 

8.     Zarządzenie Nr 8/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania ogólnego zebrania  mieszkańców Osiedla  Nr 2 w Żychlinie w celu dokonania wyboru  Przewodniczącego i Członków Zarządu Osiedla. 

   

9.     Zarządzenie Nr 9/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

   

10.   Zarządzenie Nr 10/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 1/07 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie  nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Żychlinie.

   

11.   Zarządzenie Nr 11/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie  ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r.

   

12.   Zarządzenie Nr 12/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa wodociągu w miejscowości Gajew, Tretki i Grzybów Dolny" z udziałem środków Unii Europejskiej na 2015 r.

 

13.   Zarządzenie Nr 13/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika w miejscowości Dobrzelin przy ul. Jabłonkowej" z udziałem środków Unii Europejskiej na 2015 r.

   

14.   Zarządzenie Nr 14/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 3 lutego 2015 r. zmieniające ZARZĄDZENIE Nr 35/14 BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN z dnia  31 marca 2014r.w sprawie ochrony danych.

   

15.   Zarządzenie Nr 15/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

   

16.   Zarządzenie Nr 16/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r.

   

17.   Zarządzenie Nr 17/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia planu rzeczowo – finansowego, tabeli dopłat  do świadczeń socjalnych oraz kwot usług wypoczynkowych, maksymalnej pomocy na cele mieszkaniowe, maksymalnej zapomogi losowej i rzeczowej lub finansowej przyznawanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Żychlinie  na rok 2015.

   

18.   Zarządzenie Nr 18/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu  Regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem  świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy w Żychlinie.

 

19.   Zarządzenie Nr 19/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa  za  Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1  w Żychlinie oraz udzielenia pełnomocnictwa.

   

20.   Zarządzenie Nr 20/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

   

21.   Zarządzenie Nr 21/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego Gminy Żychlin.

   

22.   Zarządzenie Nr 22/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy w Żychlinie zespołu do spraw organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień  10 maja 2015 r.

   

23.   Zarządzenie Nr 23/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze Stadionu Miejskiego w Żychlinie przy ul. Waryńskiego 8.

   

24.   Zarządzenie Nr 24/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r.

   

25.   Zarządzenie Nr 25/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa wodociągu w miejscowości Gajew, Tretki i Grzybów Dolny" z udziałem środków Unii Europejskiej na 2015 r.

   

26.   Zarządzenie Nr 26/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

   

27.   Zarządzenie Nr 27/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r.

   

28.   Zarządzenie Nr 28/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie  powołania komisji przetargowej.

   

29.   Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieokreślony.  

   

30.   Zarządzenie Nr 30/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

   

31.   Zarządzenie Nr 30/A/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 5 marca 2015 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej.

   

32.   Zarządzenie Nr 31/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu o zbyciu  odrębnej własności  lokalu mieszkalnego nr 13  w Żychlinie przy ul. Marchlewskiego 5A wraz z udziałem we współwłasności działki  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

   

33.   Zarządzenie Nr 32/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania  wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.

   

34.   Zarządzenie Nr 33/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie powołania  Komisji  Zdrowotnej.

   

35.   Zarządzenie Nr 34/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za  Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1  w Żychlinie oraz udzielenia pełnomocnictwa.

   

36.   Zarządzenie Nr 35/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu dokonania  wyboru Sołtysów i Członków Rad Sołeckich.

   

37.   Zarządzenie Nr 36/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

   

38.   Zarządzenie Nr 37/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 r.

   

39.   Zarządzenie Nr 38/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r.

   

40.   Zarządzenie Nr 39/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

   

41.   Zarządzenie Nr 40/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r.

   

42.   Zarządzenie Nr 41/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r.

   

43.   Zarządzenie Nr 42/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Dobrzelin przy ul. Jabłonkowej " z udziałem środków Unii Europejskiej na 2015 r.

   

44.   Zarządzenie Nr 43/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 marca 2015 r.  w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na okres nie dłuższy niż trzy lata.

 

45.   Zarządzenie Nr 44/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

46.   Zarządzenie Nr 45/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

 

47.   Zarządzenie Nr 46/15 Burmistrza Gminy Żychlin  z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r.

 

48.   Zarządzenie Nr 47/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r

 

49.   Zarządzenie Nr 48/15 Burmistrza Gminy Żychlin z  dnia 16 kwietnia 2015 r.  w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r.

 

50.   Zarządzenie Nr 49/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 179/12 z dnia 31.12.2012r. Burmistrza Gminy Żychlin w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie.

 

51.   Zarządzenie Nr 50/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót.

 

52.   Zarządzenie Nr 51/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

53.   Zarządzenie Nr 51/1/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania ponownego wyboru Sołtysa sołectwa Grabów.

 

54.   Zarządzenie Nr 52/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

 

55.   Zarządzenie Nr 53/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r.

 

56.   Zarządzenie Nr 54/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Żychlin w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

57.   Zarządzenie Nr 55/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie.

 

58.   Zarządzenie Nr 56/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

 

59.   Zarządzenie Nr 57/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie  zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r.

 

60.   Zarządzenie Nr 58/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 kwietnia 2015 r. powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

61.   Zarządzenie Nr 59/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. 

 

62.   Zarządzenie Nr 60/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r.

 

63.   Zarządzenie Nr 61/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015r.

 

64.   Zarządzenie Nr 62/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r.

 

65.   Zarządzenie Nr 63/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót.

 

66.   Zarządzenie Nr 64/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r.

 

67.  Zarządzenie Nr 65/15 Burmistrza Gminy z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

 

68.   Zarządzenie Nr 66/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r.

 

69.   Zarządzenie Nr 67/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Gminy w Żychlinie.

   

70.   Zarządzenie Nr 68/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

   

71.   Zarządzenie Nr 69/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

   

72.   Zarządzenie Nr 70/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r.

   

73.   Zarządzenie Nr 71/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez przedstawicieli dla osób nieobecnych lub niezdolnych do czynności prawnych ustanowionych w sprawach administracyjnych.

   

74.   Zarządzenie Nr 72/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

   

75.   Zarządzenie Nr 73/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie  zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015r .

   

76.   Zarządzenie Nr 74/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

   

77.   Zarządzenie Nr 75/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

   

78.   Zarządzenie Nr 76/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r.

   

79.   Zarządzenie Nr 77/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie  zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r.

   

80.   Zarządzenie Nr 78/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

   

81.   Zarządzenie Nr 79/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 czerwca 2015 r.  w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r.

   

82.   Zarządzenie Nr 80/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie  zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r.

   

83.   Zarządzenie Nr 81/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy w Żychlinie zespołu do spraw organizacji referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

   

84.   Zarządzenie Nr 82/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń oraz plakatów i haseł referendalnych w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

   

85.   Zarządzenie Nr 83/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia  1 lipca 2015 r. w sprawie ochrony danych osobowych.

   

86.   Zarządzenie Nr 84/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r.

   

87.   Zarządzenie Nr 85/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą i huraganem na terenie gminy  Żychlin.

   

88.   Zarządzenie Nr 86/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

   

89.   Zarządzenie Nr 87/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r. 

   

90.   Zarządzenie Nr 88/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

   

91.   Zarządzenie Nr 89/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie  zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r.

   

92.   Zarządzenie Nr 90/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót.

   

93.   Zarządzenie Nr 91/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie  podania do publicznej wiadomości wykazu o zbyciu nieruchomości  zabudowanej położonej we wsi Czesławów 37,  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

   

94.   Zarządzenie Nr 92/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.

   

95.   Zarządzenie Nr 93/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

   

96.   Zarządzenie Nr 94/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie  zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r.

   

97.   Zarządzenie Nr 95/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2015-2022” .

   

98.   Zarządzenie Nr 96/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum  w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego  na dzień 6 września 2015 r.

   

99.   Zarządzenie Nr 97/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 96/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego  na dzień 6 września 2015 r.

   

100. Zarządzenie Nr 98/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r.

   

101. Zarządzenie Nr 99/15 Burmistrza Gminy Żychlin z  dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Żychlin w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września  2015 r.

   

102. Zarządzenie Nr 100/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy w Żychlinie zespołu do spraw organizacji wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

   

103. Zarządzenie Nr 101/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

   

104. Zarządzenie Nr 102/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej  w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w ramach realizacji projektu „Przedszkolaki to kreatywne dzieciaki” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  

105. Zarządzenie Nr 103/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r.

   

106. Zarządzenie Nr 104/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie  ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie w związku  z realizacją projektu w ramach działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych   i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", poddziałanie  9.1.2 ”Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nazwa projektu „ Przedszkolaki to kreatywne dzieciaki" z udziałem środków Unii Europejskiej na 2015 r.

   

107. Zarządzenie Nr 105/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót.

   

108. Zarządzenie Nr 106/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

   

109. Zarządzenie Nr 107/15 Burmistrza Gminy Żychlin z  dnia 31 sierpnia  2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r.

   

110. Zarządzenie Nr 108/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 96/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego  zarządzonego  na dzień 6 września 2015 r.

   

111. Zarządzenie Nr 109/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 4 września 2015 r. w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

   

112. Zarządzenie Nr 110/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 4 września 2015 r. w sprawie  zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r.

   

113. Zarządzenie Nr 111/15 Burmistrza Gminy z dnia 9 września 2015 r.w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Żychlin Nr 21/07z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Obsługi Inwestorów.

   

114. Zarządzenie Nr 112/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 11 września 2015 r. w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

   

115. Zarządzenie Nr 113/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 11 września 2015 r. w sprawie  zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r.

   

116. Zarządzenie Nr 114/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 18 września 2015 r. w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

   

117. Zarządzenie Nr 115/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r.

   

118. Zarządzenie Nr 116/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 września 2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

   

119. Zarządzenie Nr 117/15 Burmistrza Gminy z dnia 21 września 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

   

120. Zarządzenie Nr 118/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 25 września 2015 r. w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

   

121. Zarządzenie Nr 119/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 25 września 2015 r. w sprawie  zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r.

   

122. Zarządzenie Nr 120/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r.

   

123. Zarządzenie Nr 121/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 2 października 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Żychlin  w  wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

   

124. Zarządzenie Nr 122/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 2 października 2015 r. w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

   

125. Zarządzenie Nr 123/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r.

   

126. Zarządzenie Nr 124/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

   

127. Zarządzenie Nr 125/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 5 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Żychlinie.

   

128. Zarządzenie Nr 126/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

   

129. Zarządzenie Nr 127/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 9 października 2015 r. w sprawie  zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r.

   

130. Zarządzenie Nr 128/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 124/15 Burmistrza Gminy Żychlin  z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

   

131. Zarządzenie Nr 129/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 14 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

   

132. Zarządzenie Nr 130/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 15 października 2015 r. w  sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

   

133. Zarządzenie Nr 131/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 15 października 2015 r. w sprawie  zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r.

   

134. Zarządzenie Nr 132/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 19 października 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.

   

135. Zarządzenie Nr 133/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.  

   

136. Zarządzenie Nr 134/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 23 października 2015 r. w sprawie  zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r. 

 

137. Zarządzenie Nr 135/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 23 października 2015 r. w sprawie  powołania komisji przetargowej.

   

138. Zarządzenie Nr 136/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 26 października 2015 r.w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

   

139. Zarządzenie Nr 137/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 26 października 2015 r. w sprawie  zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r.

   

140. Zarządzenie Nr 138/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki Skoda Rapid o nr rej. EKU 7TY8.

   

141. Zarządzenie Nr 139/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia  30 października 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani ANNY  KRÓLIKOWSKIEJ - BARTCZAK nauczyciela Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

   

142. Zarządzenie Nr 140/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 października 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani KAMILI CHOMIK  nauczyciela Zespołu Szkół Nr 1  w Żychlinie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

   

143. Zarządzenie Nr 141/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 października 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani LIDII  KORALEWSKIEJ  nauczyciela Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

   

144. Zarządzenie Nr 142/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 października 2015 r. w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

   

145. Zarządzenie Nr 143/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 października 2015 r. w sprawie  zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r.

   

146. Zarządzenie Nr 144/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

   

147. Zarządzenie Nr 145/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie  zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r.

   

148. Zarządzenie Nr 146/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie  powołania komisji przetargowej.

   

149. Zarządzenie Nr 147/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie  przedłożenia uchwały budżetowej na 2016r oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

   

150. Zarządzenie Nr 148/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

   

151. Zarządzenie Nr 149/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie  zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r.

   

152. Zarządzenie Nr 150/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Żychlin.

   

153. Zarządzenie Nr 151/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 16 listopada 2015r. sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej   w Gminie Żychlin.

   

154. Zarządzenie Nr 152/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żychlin”.

   

155. Zarządzenie Nr 153/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie  zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r.  

   

156. Zarządzenie Nr 154/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

 

157. Zarządzenie Nr 155/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie  zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r.

   

158. Zarządzenie Nr 156/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

   

159. Zarządzenie Nr 157/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie  zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2015 r.

 

 

 

 

Powyższe Zarządzenia są do wglądu w Urzędzie Gminy w Żychlinie

w Referacie Organizacyjno - Prawnym

Powiadom znajomego