W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Zarządzenia Burmistrza 2012 rok

Zarządzenia Burmistrza 2012 rok

1.     Zarządzenie Nr 1/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 3 stycznia 2012 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym.

 

 2.     Zarządzenie Nr 2/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji do spraw zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy w Żychlinie.

 

3.     Zarządzenie Nr 3/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 01 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeliczania świadczonej pracy najemcy regulującego w formie świadczenia rzeczowego zaległe opłaty za mieszkanie w zasobie gminnym.

   

4.     Zarządzenie Nr 4/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 03 lutego 2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr 1/07 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie: nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Żychlinie.

 

5.     Zarządzenie Nr 5/12. Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 03 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Żychlin Nr 21/07 z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie wyznaczenia administratora danych osobowych w Urzędzie Gminy w Żychlinie.

   

6.     Zarządzenie Nr 6/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 07 lutego 2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr 1/07 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Żychlin na realizację zadań własnych gminy.

   

7.     Zarządzenie Nr 7/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 07 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

 

8.     Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 08 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Żychlinie oraz ogłoszenia jednolitego tekstu. 

   

9.     Zarządzenie Nr 9/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego.

   

10.   Zarządzenie Nr 10/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy w Żychlinie.

   

11.   Zarządzenie Nr 11/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia planu rzeczowo – finansowego, tabeli dopłat  do świadczeń socjalnych oraz kwot usług wypoczynkowych, maksymalnej pomocy na cele mieszkaniowe, maksymalnej zapomogi losowej i rzeczowej lub finansowej przyznawanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Żychlinie  na rok 2012.

   

12.   Zarządzenie Nr 12/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

 

13.   Zarządzenie Nr 13/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

   

14.   Zarządzenie Nr 14/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki pod firmą: „Zakład Energetyki Cieplnej w Żychlinie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Żychlinie na podwyższenie jej kapitału zakładowego w zamian za obejmowane udziały.

   

15.   Zarządzenie Nr 15/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

   

16.   Zarządzenie Nr 16/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

17.   Zarządzenie Nr 17/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/2007 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia5 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia szkolenia wstępnego i okresowego na stanowiskach pracy w dziedzinie bhp.

   

18.   Zarządzenie Nr 18/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

 

19.   Zarządzenie Nr 19/12 Burmistrza Gminy Żychlin – Szefa Obrony Cywilnej Gminy  z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku zarządzenia ewakuacji I stopnia i opracowania planu ewakuacji II stopnia.

   

20.   Zarządzenie Nr 20/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zasad wynajmu sal konferencyjnych i innych w Urzędzie Gminy w Żychlinie.

   

21.   Zarządzenie Nr 21/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego do przeprowadzania na szczeblu gminnym Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żychlin pod hasłem „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas „malują”.

   

22.   Zarządzenie Nr 22/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

   

23.   Zarządzenie Nr 23/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

24.   Zarządzenie Nr 24/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 06 marca 2012 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania na czas wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.

   

25.   Zarządzenie Nr 25/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

26.   Zarządzenie Nr 26/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 r.

   

27.   Zarządzenie Nr 27/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

   

28.   Zarządzenie Nr 28/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

29.   Zarządzenie Nr 29/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania i przymrozkami wiosennymi oraz opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych po tej klęsce na terenie gminy Żychlin.

   

30.   Zarządzenie Nr 30/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Żychlinie przy ul. Łukasińskiego 6.

  

31.   Zarządzenie Nr 31/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

   

32.   Zarządzenie Nr 32/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

33.   Zarządzenie Nr 33/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

34.   Zarządzenie Nr 34/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

   

35.   Zarządzenie Nr 35/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Miejsko Gminnego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Żychlinie.

   

36.   Zarządzenie Nr 36/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2007 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji BHP w Urzędzie Gminy w Żychlinie.

   

37.   Zarządzenie Nr 37/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia procedury oceny ryzyka zawodowego w Urzędzie Gminy w Żychlinie.

   

38.   Zarządzenie Nr 38/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

   

39.   Zarządzenie Nr 39/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

40.   Zarządzenie Nr 40/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

41.  Zarządzenie Nr 41/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.z dnia 12 maja 2011 r.

   

42.  Zarządzenie Nr 42/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 10 maja  2012 r. w sprawie  zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

43.  Zarządzenie Nr 43/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

   

44.  Zarządzenie Nr 44/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 11 maja 2012 r.  w sprawie powołania Komisji.

 

45.  Zarządzenie Nr 45/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania  w najem na okres dłuższy niż trzy lata.

 

46.  Zarządzenie Nr 46/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego w Urzędzie Gminy w Żychlinie.

 

47.  Zarządzenie Nr 47/12 Burmistrza Gminy Żychlin  z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

48.  Zarządzenie Nr 48/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie określenia procedury likwidacji Szkoły Podstawowej w Śleszynie.

 

49.  Zarządzenie Nr 49/12 Burmistrza Gminy Żychlin z  dnia 21 maja 2012 r.  w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej.

 

50.   Zarządzenie Nr 50/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 

51.   Zarządzenie Nr 51/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

 

52.   Zarządzenie Nr 52/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

 

53.   Zarządzenie Nr 53/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Burmistrza Gminy Żychlin na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

 

54.  Zarządzenie Nr 54/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 

55.  Zarządzenie Nr 55/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie  zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

 

56.  Zarządzenie Nr 56/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30  maja 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym.

 

57.   Zarządzenie Nr 57/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa  dla samochodu służbowego  marki Skoda Octavia o nr rej. EKU 55 HX.

 

58.   Zarządzenie Nr 58/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa  dla Mini traktora YANMAR F 20 DT – 03802.

 

59.   Zarządzenie Nr 59/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji regulujących gospodarkę pojazdami w Urzędzie Gminy w Żychlinie.

 

60.   Zarządzenie Nr 60/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu zbycia udziałów w „Zakład Energetyki Cieplnej w Żychlinie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Żychlinie, będących własnością Gminy Żychlin oraz w sprawie powołania Zespołu do Spraw Negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia w przedmiocie zbycia udziałów „Zakładu Energetyki Cieplnej w Żychlinie” Sp. z o.o.

 

61.   Zarządzenie Nr 61/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad zamawiania, używania, ewidencjonowania oraz likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy w Żychlinie. 

 

62.   Zarządzenie Nr 62/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 04 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach  i Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Żychlin.

 

63.   Zarządzenie Nr 63/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia  11 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabowie..

 

64.   Zarządzenie Nr 64/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu ekologiczno-plastycznego dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu gm. Żychlin oraz powołania komisji konkursowej do jego rozstrzygnięcia.

 

65.   Zarządzenie Nr 65/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 

66.   Zarządzenie Nr 66/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie  zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

 

67.  Zarządzenie Nr 67/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie odwołania Pani Elżbiety Katarzyny Szymańskiej ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Śleszynie.

 

68.   Zarządzenie Nr 68/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie gminy Żychlin.

 

69.   Zarządzenie Nr 69/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Eleonory Fabiszewskiej nauczyciela Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie ubiegającego się  o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

   

70.   Zarządzenie Nr 70/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Cezarego Zbigniewa Ejzenchart  nauczyciela Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie ubiegającego się   o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

   

71.   Zarządzenie Nr 71/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Marty Tomaszewskiej - Adamczyk nauczyciela Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

   

72.   Zarządzenie Nr 72/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Iwony Rutkowskiej nauczyciela Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żychlinie ubiegającego się   o awans na stopień nauczyciela mianowanego

   

73.   Zarządzenie Nr 73/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

   

74.   Zarządzenie Nr 74/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

75.   Zarządzenie Nr 75/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

   

76.   Zarządzenie Nr 76/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

77.   Zarządzenie Nr 77/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

78.   Zarządzenie Nr 78/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

79.   Zarządzenie Nr 79/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 06 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników uczniom  objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”.

   

80.   Zarządzenie Nr 80/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 09 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

   

81.   Zarządzenie Nr 81/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 09 lipca 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

82.   Zarządzenie Nr 82/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

   

83.   Zarządzenie Nr 83/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

84.   Zarządzenie Nr 84/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r .

   

85.   Zarządzenie Nr 85/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

86.   Zarządzenie Nr 86/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie zmiany ZARZĄDZENIA NR 34/2009 BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu  Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Żychlinie.

   

87.   Zarządzenie Nr 87/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 lipca 2012 r. zmieniające ZARZĄDZENIE Nr 8/12 BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN z dnia 08 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Żychlinie oraz ogłoszenia jednolitego tekstu.

   

88.   Zarządzenie Nr 88/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie uchylenia ZARZĄDZENIA NR 137/11 BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Żychlinie w 2012 r.

   

89.   Zarządzenie Nr 89/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 07 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r. 

   

90.   Zarządzenie Nr 90/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 07 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

91.   Zarządzenie Nr 91/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 08 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

   

92.   Zarządzenie Nr 92/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 08 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

93.   Zarządzenie Nr 93/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie  określenia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych w Urzędzie Gminy w Żychlinie.

   

94.   Zarządzenie Nr 94/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2007 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji BHP  w Urzędzie Gminy w Żychlinie.

   

95.   Zarządzenie Nr 95/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym.

   

96.   Zarządzenie Nr 96/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

   

97.   Zarządzenie Nr 97/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

98.   Zarządzenie Nr 98/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 r.

   

99.   Zarządzenie Nr 99/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

   

100. Zarządzenie Nr 100/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

101. Zarządzenie Nr 101/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników uczniom  objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” dla uczniów ze zwiększonymi kryteriami dochodu, które będą obowiązywać od 1 października 2012 r.

   

102. Zarządzenie Nr 102/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

103. Zarządzenie Nr 103/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany ZARZĄDZENIA NR 25/11 BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN z dnia  6 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego.

   

104. Zarządzenie Nr 104/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

   

105. Zarządzenie Nr 105/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia  31 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Burmistrza Gminy Żychlin na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

   

106. Zarządzenie Nr 106/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 04 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

   

107. Zarządzenie Nr 107/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 04 września 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

108. Zarządzenie Nr 108/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 04 września 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

   

109. Zarządzenie Nr 109/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 06 września 2012 r. w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w  Śleszynie.

   

110. Zarządzenie Nr 110/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 06 września 2012 r. w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Żychlin.

   

111. Zarządzenie Nr 111/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 14 września 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 60/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 maja 2012r. w sprawie szczegółowego trybu zbycia udziałów w „Zakład Energetyki Cieplnej w Żychlinie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Żychlinie, będących własnością Gminy Żychlin oraz w sprawie powołania Zespołu do Spraw Negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia w przedmiocie zbycia udziałów „Zakładu Energetyki Cieplnej w Żychlinie” Sp. z o. o.

   

112. Zarządzenie Nr 112/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 77/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 października 2003r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania i organizacji zarządzenia kryzysowego na terenie gminy.

   

113. Zarządzenie Nr 113/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

   

114. Zarządzenie Nr 114/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 września 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

115. Zarządzenie Nr 115/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 września 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy w Żychlinie.

   

116. Zarządzenie Nr 116/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

   

117. Zarządzenie Nr 117/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 04 września 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

118. Zarządzenie Nr 118/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 04 września 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

119. Zarządzenie Nr 119/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 09 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

   

120. Zarządzenie Nr 120/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 09 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

   

121. Zarządzenie Nr 121/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 09 października 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

122. Zarządzenie Nr 122/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 09 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

   

123. Zarządzenie Nr 123/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 09 października 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

124. Zarządzenie Nr 124/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 09 października 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu konkursu  ekologiczno-plastycznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Żychlin.

   

125. Zarządzenie Nr 125/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 09 października 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym.

   

126. Zarządzenie Nr 126/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 18 października 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym.

   

127. Zarządzenie Nr 127/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

128. Zarządzenie Nr 128/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 12 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

   

129. Zarządzenie Nr 129/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 12 października 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

130. Zarządzenie Nr 130/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 12 października 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 60/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 maja 2012r. w sprawie szczegółowego trybu zbycia udziałów w „Zakład Energetyki Cieplnej w Żychlinie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Żychlinie, będących własnością Gminy Żychlin oraz w sprawie powołania Zespołu do Spraw Negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia w przedmiocie zbycia udziałów„Zakładu Energetyki Cieplnej w Żychlinie” Sp. z o. o.

    

131. Zarządzenie Nr 131/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 19 października 2012 r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót.

   

132. Zarządzenie Nr 132/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

   

133. Zarządzenie Nr 133/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 22 października 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

134. Zarządzenie Nr 134/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 23 października 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 141/11 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 08 grudnia 2011 roku w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Żychlin do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

   

135. Zarządzenie Nr 135/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.  

   

136. Zarządzenie Nr 136/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

137. Zarządzenie Nr 137/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

   

138. Zarządzenie Nr 138/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

139. Zarządzenie Nr 139/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

   

140. Zarządzenie Nr 140/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

141. Zarządzenie Nr 141/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 07 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

   

142. Zarządzenie Nr 142/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 08 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

   

143. Zarządzenie Nr 143/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 08 listopada 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

144. Zarządzenie Nr 144/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Żychlin..

   

145. Zarządzenie Nr 145/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia  14 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w minie Żychlin.

   

146. Zarządzenie Nr 146/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2013 r. oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

   

147. Zarządzenie Nr 147/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

148. Zarządzenie Nr 148/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

   

149. Zarządzenie Nr 149/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

150. Zarządzenie Nr 150/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej  w Urzędzie Gminy.

   

151. Zarządzenie Nr 151/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

   

152. Zarządzenie Nr 152/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

153. Zarządzenie Nr 153/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

154. Zarządzenie Nr 154/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

   

155. Zarządzenie Nr 155/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.  

   

156. Zarządzenie Nr 156/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2012 r. jako dnia wolnego od pracy dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Żychlinie.

   

157. Zarządzenie Nr 157/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 04 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

   

158. Zarządzenie Nr 158/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 04 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

159. Zarządzenie Nr 159/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 05 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012r .

   

160. Zarządzenie Nr 160/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

   

161. Zarządzenie Nr 161/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 11 grudnia 2012 r. w zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

162. Zarządzenie Nr 162/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

   

163. Zarządzenie Nr 163/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

164. Zarządzenie Nr 164/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

   

165. Zarządzenie Nr 165/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia  17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

166. Zarządzenie Nr 166/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

   

167. Zarządzenie Nr 167/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

168. Zarządzenie Nr 168/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

169. Zarządzenie Nr 169/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

170. Zarządzenie Nr 170/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r .

   

171. Zarządzenie Nr 171/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

172. Zarządzenie Nr 172/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

   

173. Zarządzenie Nr 173/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

174. Zarządzenie Nr 174/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

   

175. Zarządzenie Nr 175/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

176. Zarządzenie Nr 176/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 150/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej  w Urzędzie Gminy.

   

177. Zarządzenie Nr 177/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych Urzędu Gminy w Żychlinie.

   

178. Zarządzenie Nr 178/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Żychlinie.

   

179. Zarządzenie Nr 179/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie.

   

180. Zarządzenie Nr 180/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego” dla budynku Urzędu Gminy w Żychlinie, zlokalizowanego przy ul. Barlickiego 15.

   

181. Zarządzenie Nr 181/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2012 r.

   

182. Zarządzenie Nr 182/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 

 

 

 

 

Powyższe Zarządzenia są do wglądu w Urzędzie Gminy w Żychlinie

w Referacie Organizacyjno - Prawnym.

Powiadom znajomego