W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Zarządzenia Burmistrza 2003 rok

Zarządzenia Burmistrza 2003 rok

1.     Zarządzenie Nr 1/2003  Burmistrza Gminy i Miasta Żychlin z dnia 03 stycznia 2003 r. w  sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2000 Burmistrza Gminy i Miasta Żychlin z dnia 14 lutego.

 

2.     Zarządzenie Nr 2/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Żychlin z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie.

 

3.     Zarządzenie Nr 3/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Żychlin z dnia 20.01.2003 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu dokonania wyboru sołtysów i rad  sołeckich. 

 

4.     Zarządzenie Nr 3a Burmistrza Gminy i Miasta Żychlin z dnia 20.01.2003 r. w sprawie zwołania zebrań Osiedli w celu dokonania wyboru przewodniczących i członków Zarządu Osiedli.

 

5.     Zarządzenie Nr 4/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Żychlin z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Żychlin.

 

6.     Zarządzenie Nr 5/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Żychlin z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia układu wykonawczego do budżetu gminy i miasta na 2003 rok.

 

7.     Zarządzenie  Nr 6/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Żychlin z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 r. 

 

8.     Zarządzenie Nr 7/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Żychlin z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie instrukcji regulujących gospodarkę samochodową.

 

9.     Zarządzenie Nr 8/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Żychlin z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie: zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Żychlinie.

 

10.   Zarządzenie Nr 9/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Żychlin z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.

 

11.   Zarządzenie Nr 10/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Żychlin z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 r.

 

12.   Zarządzenie Nr 11/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Żychlin z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia ograniczenia wydatków przekraczających plan wydatków w poszczególnych paragrafach.

 

13.   Zarządzenie Nr 12/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Żychlin z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie.

 

14.   Zarządzenie Nr 13/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Żychlin z dnia 04 marca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy i miasta na 2003 r. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Żychlin   Nr VI/37/03 z dnia 28.02.2003 r. 14. Zarządzenie Nr 14/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Żychlin z dnia 05 marca 2003 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Śleszynie.

 

15.   Zarządzenie Nr 15/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Żychlin z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian  budżecie gminy i miasta na 2003 r.

 

16.   Zarządzenie Nr 16/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Żychlin z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie sprawozdania budżetowego za 2002 r.

 

17.   Zarządzenie Nr 17/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Żychlin z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Żychlinie.

 

18.   Zarządzenie Nr 18/2003 Burmistrza Gminy Żychlin  z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Śleszynie.

 

19.   Zarządzenie Nr 19/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta Żychlin na 2003 r.

 

20.   Zarządzenie Nr 20/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy i miasta na 2003 r. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Żychlinie Nr VII/39/03 z dnia 10 kwietnia 2003 r.

 

21.   Zarządzenie Nr 21/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 r.

 

22.   Zarządzenie Nr 22/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem komunalnym przy wynajmowaniu lokali użytkowych.

 

23.   Zarządzenie Nr 23/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia 2 maja 2003 r. dniem wolnym od pracy.

 

24.   Zarządzenie Nr 24/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 06 maja 2003 r. w sprawie nadania regulaminu prac komisji przetargowych.

 

25.   Zarządzenie Nr 25/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 06 maja 2003 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres nie dłuższy niz trzy lata.

 

26.   Zarządzenie Nr 26/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 06 maja 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy i miasta na 2003 r. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Żychlinie Nr VIII/45/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.

 

27.   Zarządzenie Nr 27/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 08 maja 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 r.

 

28.   Zarządzenie Nr 28/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 08 maja 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 r.

 

29.   Zarządzenie Nr 29/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie powołania zespołów do spraw referendum.

 

30.   Zarządzenie Nr 30/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia  Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, w którym głosowanie zostanie przeprowadzone w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r.

 

31. Zarządzenie Nr 31/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy i miasta  na 2003 r. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Żychlinie Nr IX/50/03 z dnia 22 maja 2003 r.

 

32.   Zarządzenie Nr 32/2003 Burmistrza Gminy Żychlin  z dnia 26 maja 2003 r. zmieniające Zarządzenie Nr 30/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 maja  2003 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw      referendum w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej  do Unii Europejskiej, w którym głosowanie zostanie przeprowadzone w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r.

 

33.   Zarządzenie Nr 33/2003 Burmistrza Gminy Żychlin  z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 r.

 

34.   Zarządzenie Nr 34/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 17 maja 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 r.

 

35.   Zarządzenie Nr 35/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 r.

 

36.   Zarządzenie Nr 36/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w wieczyste użytkowanie w trybie bezprzetargowym.

 

37.   Zarządzenie Nr 37/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 04 czerwca 2003 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie.

 

38.   Zarządzenie Nr 38/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 05 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 r.

 

39.   Zarządzenie nr 39/2003 burmistrza Gminy Żychlin z dnia 09 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy i miasta na 2003 r. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Żychlinie Nr X/54/2003 z dnia 09 czerwca 2003 r.

 

40.   Zarządzenie Nr 40/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Solińskiej, nauczyciela nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej Nr 1 w  Żychlinie ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.

 

41.   Zarządznie Nr 41/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Jolanty Humka, nauczyciela języka polskiego w Szkole Podstawowej  Nr 2 w Żychlinie ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.

 

42.   Zarządzenie Nr 42/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Beaty Galińskiej, nauczyciela języka polskiego w Szkole Podstawowej w Grabowie ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.

 

43.   Zarządzenie Nr 43/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Beaty Kołodziejskiej, nauczyciela wychowania fizycznego w Gimnazjum Publicznym w Żychlinie ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.

 

44.   Zarządzenie Nr 44/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Jacka Walczaka, nauczyciela Szkoły Podstawowej w Śleszynie ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.

 

45.   Zarządzenie Nr 45/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 r.

 

46.   Zarządzenie Nr 46/2003 Burmstrza Gminy Żychlin z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie powołania zespołu do zabezpieczenia organizacyjno - technicznego kampanii wyborczej w zakresie wyboru ławników.

 

47.   Zarządzenie Nr 47/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie wykonania nakazu oraz wniosków wydanych przez Inspektora Pracy - Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu w Łodzi.

 

48.   Zarządzenie Nr 48/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Żychlinie. 

 

49.   Zarządzenie Nr 48a /2003 Burmistrza Gminy Żychlin w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Pana Waldemara Kacperskiego  - Dyrektora Zakładu Gospodaki Komunalnej w Żychlinie.

 

50.   Zarządzenie Nr 49/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 r.

 

51.   Zarządzenie Nr 50/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy  Urzędu Gminy w Żychlinie.

 

52.   Zarządzenie Nr 51/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 r.

 

53.   Zarządzenie Nr 52/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawyczym do budżetu gminy i miasta na 2003 r. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Żychlinie Nr XI/56/03 dnia 15 lipca 2003 r.

 

54.   Zarządzenie Nr 53/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 r.

 

55.   Zarządzenie Nr 54/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.     

 

56.   Zarządzenie Nr 55/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 r.

 

57.   Zarządzenie Nr 56/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Dyrektora Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie.

 

58.   Zarządzenie Nr 57/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie uporządkowania nazewnictwa w obrębie Brzeziny.

 

59. Zarządzenie Nr 58/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie uporządkowania nazewnictwa w obrębie Zgoda.

 

60.   Zarządzenie Nr 59/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania komisji do przejęcia nieruchomości.

 

61.   Zarządzenie Nr 60/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na  stanowisko dyrektora Szkoły  Podstawowej w Śleszynie.

 

62.   Zarządzenie  Nr 61/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Żychlin z dnia 13 sierpnia  2003 r. w sprawie przyjęcia informacji z realizacji budżetu gminy i miasta Żychlin za I  półrocze 2003 roku. 

 

63.   Zarządzenie Nr 62/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 sierpnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 r.

 

64.   Zarządzenie Nr 63/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Żychlin z dnia 26 sierpnia 2003 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy i miasta na 2003 r. zgodnie z Uchwałą  Rady Gminy i Miasta Żychlin Nr XII/63/03 z dnia 26 sierpnia 2003 r.

 

65.   Zarządzenie Nr 64/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 sierpnia 2003 r. w  sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 r.

 

66.   Zarządzenie Nr 65/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 02 września 2003 r. w sprawie stawki i czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Żychlin.

 

67.   Zarządzenie Nr 66/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 02 września   2003 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

68.   Zarządzenie Nr 67/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 17 września 2003 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu przeciwpożarowego.

 

69.   Zarządzenie Nr 68/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 19 września 2003 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.

 

70.   Zarządzenie Nr 69/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 19 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 r.

 

71.   Zarządzenie Nr 70/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 24 września 2003 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.

 

72.   Zarządzenie Nr 71/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 25 września  2003 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Burmistrza oraz ustalenia regulaminu prac Komisji.

 

73.   Zarządzenie Nr 72/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 r.

 

74.   Zarządzenie Nr 73/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 września 2003 r. zmieniające Zarzadzenie Nr 10/2002 Burmistrza Gminy i Miasta Żychlin z dnia  29 listopada 2002 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Żychlinie.

 

75.   Zarządzenie Nr 74/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 9 października 2003 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 r.

 

76.   Zarządzenie Nr 75/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 października 2003 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.

 

77.   Zarządzenie Nr 76/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 października 2003 r. w sprawie ustalenia dnia 10 listopada 2003 roku dniem wolnym od pracy.

 

78.   Zarządzenie Nr 77/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 października 2003 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania  i organizacji zarządzania kryzysowego na terenie gminy.

 

79.   Zarządzenie Nr 78/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 października 2003 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli wykonania   przez właścicieli nieruchomości obowiązku umieszczenia na nieruchomości tabliczek z numerem porządkowym.

 

80.   Zarządzenie Nr 79/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 r.

 

81.   Zrządzenie Nr 80/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Żychlinie

 

82.   Zarządzenie Nr 81/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy i miasta na 2003 r. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Żychlinie Nr XIII/68/03 z dnia 28 października 2003r.

 

83.   Zarządzenie Nr 82/2003 r. Burmistrza Gminy Żychlin  z dnia 30 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy i miasta na 2003r. zgodnie z Uchwała Rady Miejskiej w Żychlinie Nr XIII/69/03 z dnia 28 października 2003r.

 

84.   Zarządzenie Nr 83/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy i miasta na 2003 r. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Żychlinie Nr XIII/70/03 z dnia 28 października 2003r.

 

85.   Zarządzenie Nr 84/2003r. Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 r.

 

86.   Zarządzenie Nr 85/2003r. Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 r.

 

87.   Zarządzenie Nr 86/2003 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 04 listopada 2003 r. zmieniające Zarządzenie Nr 36/03 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w wieczyste użytkowanie  w trybie bezprzetargowym.

 

88.   Zarządzenie Nr 87/03 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 06 listopada 2003 r. w sprawie powołania na wniosek Skarbnika Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy oraz jednostkach podległych.

 

89.   Zarządzenie Nr 88/03 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 r.

 

90.   Zarządzenie Nr 89/03 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 r.

 

91.   Zarządzenie Nr 90/03 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

92.   Zarządzenie Nr 91/03 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 r.

 

93.   Zarządzenie Nr 92/03 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie.

 

94.   Zarządzenie Nr 93/03 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2004 r.

 

95.   Zarządzenie Nr 94/2003 Burmistrza Gminy Żychlin - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej na terenie gminy.

 

96.   Zarządzenie Nr 95/03 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 17 grudnia 2003 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy i miasta na 2003 r. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Żychlinie  Nr XIV/03 z dnia 9 grudnia 2003 r.

 

97.   Zarządzenie Nr 96/03 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w układzie do budżetu gminy i miasta na 2003 r. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Żychlinie Nr XIV/77/03 z 9 grudnia 2003 r.

 

98.   Zarządzenie Nr 97/03 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w układzie do budżetu gminy i miasta na 2003 r. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Żychlinie Nr XIV/78/03  z 9 grudnia 2003 r.

 

99.   Zarządzenie Nr 98/03 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy i miasta na 2003 r.

 

100. Zarządzenie Nr 99/03 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie właściwego zabezpieczenia obiektów użyteczności publicznej oraz nadzoru w okresie dni wolnych od pracy.

 

101. Zarządzenie Nr 100/03 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 r.

 

102. Zarządzenie Nr 101/03 Burmistrza Gminy Żychlin  z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 r.

 

103. Zarządzenie Nr 102/03 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie powołania Komisji ds. konsultacji społecznych.

 

104. Zarządzenie Nr 103/03 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy i miasta na 2003 r. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Żychlinie Nr XVI/90/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.

 

105. Zarządzenie Nr 104/03 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie powołania Komisji ds. konsultacji społecznych.
 

 

 


Powyższe Zarządzenia są do wglądu w Urzędzie Gminy w Żychlinie

w Referacie Organizacyjnym.

Powiadom znajomego