W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Zarządzenie Nr 133/14 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Żychlin

Zarządzenie Nr 133/14 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Żychlin

Zarządzenie Nr 133/14

Burmistrza Gminy Żychlin

z dnia 20 listopada 2014 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Żychlin.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013, poz. 594 ze zm. Dz. U. z 2013r. poz. 645 i poz. 1318, Dz. U. 2014, poz. 379 i poz. 1072) i art. 15 ust.2a-2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118, ze zm. Dz. U. z 2014r. poz. 1146) w zw. oraz art. 25 ust. 5, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t. j. z 2013r. poz. 182 ze zm. Dz. U. z 201 Ir. Nr 81, poz. 440, Dz. U z 2013r. poz. 509 i poz. 1650, Dz. U. z 2014r. poz. 567, poz. 598, poz. 1004, poz. 1146 i 1188) zarządzam:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową opiniującą oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Żychlin, tj. świadczenie usług opiekuńczych w celu przedłożenia propozycji co do wyboru oferty, zwanej dalej w treści Komisją, w składzie:

1.  Waldemar Bartochowski - przewodniczący Komisji, Sekretarz Gminy Żychlin,

2.  Jolanta Skowrońska       - członek Komisji, Główna Księgowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie,

3.  Jadwiga Karolak             - członek Komisji, Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żychlinie,

4.  Ewa Stańczak                 - członek Komisji, specjalista pracy socjalnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żychlinie,

5.  Danuta Jabłońska          - członek Komisji, referent w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żychlinie,

6.  Matylda Jakubowska-Czaja - członek Komisji, prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin.

§2. Treść Regulaminu działania Komisji określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

                                                                                                                                                                                              Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                                                                                                                                                /-/Grzegorz Ambroziak 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            Załącznik

                                                                                                                                                                                            do Zarządzenia Nr 133/14

                                                                                                                                                                                            Burmistrza Gminy Żychlina

                                                                                                                                                                                            z dnia 20 listopada 2014 r.

 

REGULAMIN    PRACY

Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Żychlin.

1.               Komisja Konkursowa jest organem opiniującym, który ma na celu dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Żychlin.

2.               Komisja zbiera się na spotkaniach zwoływanych przez Przewodniczącego lub przez co najmniej 3 członków Komisji działających w porozumieniu.

3.               Każdy z członków Komisji informowany jest o terminie spotkania telefonicznie lub listownie.

4.               Spotkanie Komisji prowadzone jest przez Przewodniczącego Komisji lub wskazana przez niego osobę.

      5.               W posiedzeniach Komisji mogą brać udział zaproszeni goście.

6.               Protokół z posiedzenia Komisji oraz inne dokumenty przechowywane są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żychlinie.

 

                                                                                                                                                                                                Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                                                                                                                                                  /-/Grzegorz Ambroziak 

Powiadom znajomego