W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Zarządzenie Nr 131/13 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Żychlin

Zarządzenie Nr 131/13 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Żychlin

Zarządzenie Nr 131/13

Burmistrza Gminy Żychlin

z dnia 13 listopada 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Żychlin.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. Dz. U. z 2013r. poz. 645) i art. 15 ust.2a-2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. z 2010r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536, ze zm. z 201 Ir. Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 2141 i Nr 209, poz. 1244 oraz Nr 232, poz. 1378) w zw. oraz art. 25 ust. 5, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008r. Dz. U. Nr 115, poz. 728; t.j. z 2009r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362, oraz t.j. z 2013r. poz. 182 ze zm. Dz. U z 2013r. poz. 509 )zarządzam:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową opiniującą oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Żychlin, tj. świadczenie usług opiekuńczych w celu przedłożenia propozycji co do wyboru oferty, zwanej dalej w treści Komisją, w składzie:

1.      Waldemar Bartochowski       -    przewodniczący    Komisji,    Sekretarz Gminy Żychlin,

2.      Jolanta Skowrońska        -   członek   Komisji,   Główna   Księgowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie,

      3.      Jadwiga Karolak             -   członek   Komisji,   Kierownik   Sekcji

Pomocy    Środowiskowej    w    Miejsko-Gminnym    Ośrodku    Pomocy Społecznej w Żychlinie,

4.      Ewa Stańczak                 -    członek   Komisji,    specjalista   pracy socjalnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żychlinie,

5.      Danuta Jabłońska           -    członek Komisji, referent w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żychlinie,

6.      Matylda Jakubowska-Czaja - członek Komisji, prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin.

§2. Treść Regulaminu działania Komisji określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

                                                                                                                                                                                        Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                                                                                                                                         /-/Grzegorz Ambroziak

 

 

                                                                                                                                                                               Załącznik

                                                                                                                                                                               do Zarządzenia Nr 131/13

                                                                                                                                                                               Burmistrza Gminy Żychlina

                                                                                                                                                                               z dnia 13 listopada 2013 r.

 

REGULAMIN    PRACY

Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Żychlin.

1.           Komisja Konkursowa jest organem opiniującym, który ma na celu dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Żychlin.

2.           Komisja zbiera się na spotkaniach zwoływanych przez Przewodniczącego lub przez co najmniej 3 członków Komisji działających w porozumieniu.

3.           Każdy z członków Komisji informowany jest o terminie spotkania telefonicznie lub listownie.

4.           Spotkanie Komisji prowadzone jest przez Przewodniczącego Komisji lub wskazana przez niego osobę.

      5.           W posiedzeniach Komisji mogą brać udział zaproszeni goście.

6.           Protokół z posiedzenia Komisji oraz inne dokumenty przechowywane są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żychlinie.

 

 

                                                                                                                                                                                            Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                                                                                                                                                /-/Grzegorz Ambroziak

Powiadom znajomego