W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Zarządzenie Nr 145/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Żychlin

Zarządzenie Nr 145/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Żychlin

Zarządzenie Nr  145/12

Burmistrza Gminy Żychlin

z dnia 14 listopada 2012 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Żychlin.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230, z 201 Ir. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r., poz. 567) i art. 15 ust.2a-2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 201 Or. Dz. U. Nr 234, poz. 1536, ze zm. z 201 Ir. Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 2141 i Nr 209, poz. 1244) w zw. z art. 25 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008r. Dz. U. Nr 115, poz. 728 oraz z 2009r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362, ze zm. Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738; z 2010r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842; z 201 Ir. Dz. U. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887 i z 2012r. Dz. U. poz. 579 ) zarządzam:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową opiniującą oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Żychlin, tj. świadczenie usług opiekuńczych w celu przedłożenia propozycji co do wyboru oferty, zwanej dalej w treści Komisją, w składzie:

1.    Waldemar Bartochowski - przewodniczący Komisji, Sekretarz Gminy Żychlin,

2.    Małgorzata Wojtalik        - członek Komisji, Z-ca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie,

3.    Jadwiga Karolak             - członek Komisji, Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żychlinie,

4.    Ewa Stańczak                 - członek Komisji, specjalista pracy socjalnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żychlinie,

5.    Ewa Bogel                      - członek Komisji, referent w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żychlinie,

6.    Matylda Jakubowska-Czaja  - członek Komisji, prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin.

§2. Treść Regulaminu działania Komisji  określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

                                                                                                                                                                                         Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                                                                                                                                           /-/Grzegorz Ambroziak

 

  

                                                                                                                                                                                Załącznik

                                                                                                                                                                                do Zarządzenia Nr 145/12

                                                                                                                                                                                Burmistrza Gminy Żychlina

                                                                                                                                                                                z dnia 14 listopada 2012r.

 

 

REGULAMIN    PRACY

Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Żychlin.

1.  Komisja Konkursowa jest organem opiniującym, który ma na celu dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Żychlin.

2.  Komisja zbiera się na spotkaniach zwoływanych przez Przewodniczącego lub przez co najmniej 3 członków Komisji działających w porozumieniu.

3.  Każdy z członków Komisji informowany jest o terminie spotkania telefonicznie lub listownie.

4.  Spotkanie Komisji prowadzone jest przez Przewodniczącego Komisji lub wskazana przez niego osobę.

     5.   W posiedzeniach Komisji mogą brać udział zaproszeni goście.

6.  Protokół z posiedzenia Komisji oraz inne dokumenty przechowywane są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żychlinie.

 

                                                                                                                                                                                          Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                                                                                                                                            /-/Grzegorz Ambroziak

Powiadom znajomego