W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 12.08.2010

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 12.08.2010

Stosownie do art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, póz. 1071 z 2000 r. ze zm.) i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r.Nr 199, póz. 1227, zmiana: Dz.U.Nr 119, poz.804 z 21 maja 2010 r.)

zawiadamia   się

że w dniu 12 sierpnia 2010 r. na wniosek PREIMA-GAZ Mirosław Rojkowski, ul. Narutowicza 100, 99-320 Żychlin zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„ Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną na terenie istniejącej stacji gazu propan-butan przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury technicznej i zjazdów publicznych".

                                                                                Z up. Burmistrza

                                                                            /-/ Zbigniew Gałązka

                                                                             Zastępca Burmistrza

Żychlin, dnia 12 sierpnia 2010 r.

 

Żychlin, 2010.08.12.

RGO. 7624-11/3/2010

 

INFORMACJA

Na podstawie art. 33 ust. 1, pkt.5 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronieśrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, póz. 1227, zmiana: Dz. U. Nr 119, póz. 804 z dnia 21 maja 2010 r. ) Burmistrz Gminy Żychlin informuje, że PRIMA-GAZ Mirosław Rojkowski, ul. Narutowicza 100, 99-320 Żychlin złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacjęprzedsięwzięcia pn.:

„ Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną na terenie istniejącejstacji gazu propan-butan przy wykorzystaniu istniejącej infrastrukturytechnicznej i zjazdów publicznych".

Celem zapewnienia społeczeństwu udziału w tym postępowaniu Burmistrz Gminy Żychlininformuję, że wniosek jest wyłożony w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, pok. Nr 8, gdzie zainteresowani mogąskładać uwagi i wnioski od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°° do 15°°, w terminie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszej informacji.

 

                                                                                Z up. Burmistrza

                                                                            /-/ Zbigniew Gałązka

                                                                             Zastępca Burmistrza

 

Żychlin, 2010.08.12.

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym

wykazie danych o wniosku

RGO. 7624-11/3/2010

Zgodnie z treścią art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, póz. 1227, zmiana: Dz. U. Nr 119, póz. 804 z 21 maja 2010 r.), Burmistrz Gminy Żychlin informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku PRIMA - Gaz Mirosław Rojkowski, ul. Narutowicza 100, 99-320 Żychlin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„ Budowie stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną na terenie istniejącej stacji gazu propan-butan przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury technicznej i zjazdów publicznych".

                                                                                Z up. Burmistrza

                                                                            /-/ Zbigniew Gałązka

                                                                             Zastępca Burmistrza

Powiadom znajomego