W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Zarządzenie Nr 43/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 43/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na okres niedłuższy niż trzy lata.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014r. poz. 379 i poz.1072), art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz.805, poz.822, poz. 906 i poz. 1200) oraz Uchwały NR IX/44/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie: określenia zasad wydzierżawiania lub najmu przez Gminę Żychlin nieruchomości gruntowych będących jej własnością - zarządzam co następuje:

 

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie.

§ 3. Powołuje się komisję przetargową w składzie:

1)       Łukasz Prośniewski     - Urząd Gminy Ref. RGO      - Przewodniczący komisji

2)       Jacek Cholewa          - Urząd Gminy Ref. BPI       - Członek komisji

3)       Sławomira Wasińska   - Urząd Gminy Ref. Fn         - Członek komisji

4)       Zofia Pietrzak            - Urząd Gminy Ref. RGO      - Członek komisji

której zadaniem będzie przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości, o której mowa w § 1 stanowiącej własność gminy Żychlin zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).

§5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Żychlinie

§ 6 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                             Burmistrz Gminy Żychlin

                                                             /-/ Grzegorz Ambroziak

Powiadom znajomego