W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Zarządzenie Nr 31/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 11 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 31/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 11 marca 2015 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu o zbyciu odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 13 w Żychlinie przy ul. Marchlewskiego 5 A wraz z udziałem we współwłasności działki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

              Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014r. poz. 379) , art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz.805 poz. 906 poz. 822 i poz. 1200) oraz Uchwały Nr IV/14/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego - zarządzam co następuje:

 

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności działki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Żychlinie

 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

                                                               Burmistrz Gminy Żychlin

                                                              /-/ Grzegorz Ambroziak

 

 

 

 

                                                       Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/15

                                                       Burmistrza Gminy Żychlin

                                                       z dnia 11 marca 2015 r.

 

 

Położenie

Pow m2

Księga Wieczysta

Opis nieruchomości

Forma zbycia

Wartość nieruchomości

Żychlin ul. Marchlewskiego5A m13

23,70

LD1 K/0004 7488/7

własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego : pokój z aneksem kuchennym, łazienka, WC na II piętrze w budynku

czterokondygnacyj nym z udziałem wynoszący 2370/13318 we współwłasności działki oznaczonej  nr 1166/4 o pow.0,1177 ha

przetarg ustny

nieograniczo ny

59.500,00 zł

własnościowe

prawo do lokalu

mieszkalnego

oraz udział we

współwłasności

działki.

 

 

UWAGA!

1)  .Zgodnie z art 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 13 .03.2015r r. do dnia 3.04. 2015r.

2)  .Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami od dnia 13.03.2015 r. do dnia 24.04.2015r. (6 tygodni od czasu wywieszenia na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu).

 

                                                                Burmistrz Gminy Żychlin

                                                               /-/ Grzegorz Ambroziak

Powiadom znajomego