W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Zarządzenie Nr 98/2014 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 98/2014 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu o zbyciu odrębnych własności lokali mieszkalnych wraz z udziałem we współwłasności działki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014r. poz. 379) , art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz.805 i poz. 906) oraz Uchwały Nr LI/285/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnych własności lokali mieszkalnych oraz ich zbycie - zarządzam co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz do zbycia odrębnych szesnastu lokali mieszkalnych wraz z udziałem we współwłasności działki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Żychlinie

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                          Z-ca Burmistrza Gminy Żychlin

                                                                 /-/ Zbigniew Gałązka

UWAGA!

1).Zgodnie z art 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 2 września 2014r r. do dnia 23 września 2014r.

2).Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo    w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami od dnia 2 września 2014 r. do dnia 14 października 2014r. (6 tygodni od czasu wywieszenia na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu).

3). Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8 %.

Żychlin, dnia 28.08.2014r.

Załączniki

Powiadom znajomego