W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Zarządzenie Nr 13/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 13 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 13/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 13 lutego 2012 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011r. Nr 21, poz.l 13, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281), i art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759, ze zm. Dz. U. Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228; z 201 Ir. Nr 28, poz.143, Nr 5, poz.13, Nr 87, poz.484, Nr 234, poz.1386 i Nr 240, poz.1429) oraz Zarządzenia Burmistrza Gminy Żychlin Nr 24/2003 z dnia 06.05.2003r. w sprawie nadania regulaminu prac komisji przetargowych - zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Żychlin wraz z jednostkami organizacyjnymi" w składzie:

1.                Przewodniczący - Waldemar Bartochowski

2.                Członek - Krzysztof Anyszka

3.                Członek - Jacek Dobosz

§ 2. Zobowiązuje Przewodniczącego Komisji do kierowania pracami komisji przetargowej oraz prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                 /-/Burmistrz Gminy Żychlin

                                                      Grzegorz Ambroziak

Powiadom znajomego