W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Zarządzenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz.963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz.1323; z 201 Ir. Nr 64, poz.341, Nr 115 poz. 673, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz.789, Nr 106 poz. 622, Nr 129 poz. 732, Nr 187, poz.1110, Nr 163, poz.981, Nr 224, poz.1337; z 2012r., poz.908, poz.1256, poz.951, poz.1429, poz.1529), Uchwały NR XLII/228/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Dobrzelinie przy ul. Wagowej 15 i ul. Kasztanowej 9-11 - zarządzam co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Żychlinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                            Burmistrz Gminy Żychlin

                                                          /-/ Grzegorz Ambroziak

 

 

 

 

                                                       Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 155/13

                                                       Burmistrza Gminy Żychlin

                                                       z dnia 31 grudnia 2013 r.

 

Położenie

Działka nr

Pow.

w ha

Księga

Wieczysta

Opis nieruchomości

Forma

zbycia

Wartość

nieruchomości w zł netto

Dobrzelin

ul.

Wagowa 15

i ul.

Kasztanowa

9-11

55/24

2,79

LD1K/000

33049/7

Nieruchomość w Studium

Uwarunkowań i Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego

gminy i miasta Żychlin

przeznaczona jest pod Kierunki

Urbanizacji - Tereny Potencjalnego Rozwoju i Przekształceń WG Dominującej Funkcji- tereny dla działalności produkcyj no-składowej, baz i magazynów, w tym Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Szczegółowe warunki zabudowy zostaną określone w drodze decyzji o warunkach zabudowy na wniosek inwestora.

Przetarg

pisemny

nieograni

czony

181.400,00

 

 

UWAGA!

1).Zgodnie z art 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 31.12. 2013r. do dnia 21.01. 2014r.

2).Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo    w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami od dnia 31.12. 2013 r. do dnia 11.02.2014 r. (6 tygodni od czasu wywieszenia na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu).

 

 

                                                            Burmistrz Gminy Żychlin

                                                          /-/ Grzegorz Ambroziak

 

 

Żychlin, dnia 31.12.2013r.
Wywieszono dnia 31.12.2013r

Powiadom znajomego