W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Zarządzenie Nr 134/13 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 15 listopada 2012 r.

Zarządzenie Nr 134/13 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej budynkami garażowymi do nieodpłatnego zbycia na rzecz ich najemców oraz oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz.963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz.1323; z 201 Ir. Nr 64, poz.341, Nr 115 poz. 673, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz.789, Nr 106 poz. 622, Nr 129 poz. 732, Nr 187, poz.l 110, Nr 163, poz.981, Nr 224, poz.1337; z 2012r., poz.908, poz.1256, poz.951, poz.1429, poz.1529), Uchwały NR XXX/157/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wskazania budynków garażowych położonych przy ul. Stefana Żeromskiego w Żychlinie przeznaczonych do nieodpłatnego zbycia na rzecz ich najemców oraz oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej i Uchwały NR XLI/222/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych w postaci służebności przejazdu i przechodu, obciążających nieruchomość stanowiącą własność Gminy Żychlin - zarządzam co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Żychlinie

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

                                                                     Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                     /-/ Grzegorz Ambroziak

 

                                        Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 134/13

                                                  Burmistrza Gminy Żychlin

                                                  z dnia 15 listopada 2013 r.

 

Położenie

Działkanr

Pow. ha

KsięgaWieczysta

Opis nieruchomości

Forma zbycia

Wartość

nieruchomości

netto

Żychlin ul.

Stefana

Żeromskiego

1076/9

0,0697

LD1K/0004 0405/3

Nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym - 14 boksów garażowych. Ma bezpośredni dostęp do drogi gminnej. Od strony południowej na głębokości 4 m   stanowiącą ciąg pieszo jezdny na rzecz każdoczesnego właściciela udziału w nieruchomości oznaczonej nrumeremewidencyjnym jako działka nr 1076/2, 1076/3, 1076/4, 1076/5, na których znajdują się boksy garażowe.

Tryb

bezprzetarg

owy

59.600,00 zł

UWAGA!

1) Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25 ceny udziału w nieruchomości gruntowej, którą w gotówce należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy w Żychlinie nr 83902200070000240820070009 Bank Spółdzielczy w Żychlinie w terminie - najpóźniej na siedem dni przed spisaniem aktu notarialnego.

2) Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi 3 % ceny udziału w nieruchomości gruntowej i winna być przez nabywcę wnoszona przez cały okres trwania użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku do kasy Urzędu Gminy w Żychlinie, bez uprzedniego wezwania, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata.

3) Zgodnie z art 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 15.11.2013 r. do dnia 06.12.2013 r.

4) Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami od dnia 15 .11. 2013 r. do dnia 27.12.2013 r. (6 tygodni od czasu wywieszenia na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu).

 

                                                          Burmistrz Gminy Żychlin

                                                        /-/ Grzegorz Ambroziak

Powiadom znajomego