W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Zarządzenie Nr 4/13 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 11 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 4/13 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 11 lutego 2013 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres dłuższy niż trzy lata.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241;z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 201 Ir. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012r., poz.567) i art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz.963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz.1323; z 201 Ir. Nr 64, poz.341, Nr 115 poz. 673, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz.789, Nr 106 poz. 622, Nr 129 poz. 732, Nr 187, poz.l 110, Nr 163, poz.981, Nr 224, poz. 1337; z 2012r., poz.908, poz. 1256, poz.951, poz. 1429, poz. 1529) oraz Uchwały NR DC/44/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie: określenia zasad wydzierżawiania lub najmu przez Gminę Żychlin nieruchomości gruntowych będących jej własnością - zarządzam co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, stanowiących załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Żychlinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                    Burmistrz Gminy Żychlin                                                           

                                                                   /-/ Grzegorz Ambroziak

 

                                                                          Załącznik Nr 1

                                                                          do Zarządzenia Nr 4/13

                                                                          Burmistrza Gminy Żychlin

                                                                          z dnia 11 lutego 2013 r.

 

 

 

Lp.

 

 

Działka nr

 

 

Powierzchnia w ha

 

 

Nr  KW

 

 

Opis nieruchomości

Okres Najmu

 

 

Osoba prawna z którą podpisanabędzie umowanajmu

 

 

Wysokość miesięczna opłaty

Termin wnoszenia opłat

 

 

2013r.

od2014r.  do2017r.

1.

139

1,6674

LD1K/00030952/9

Nieruchomość zabudowana terentargowicy miejskiej

5 lat tj.

do 31

grudnia

2017r.

„Mig-Ma" Sółka z o.o. w Żychlinie

199,75 zł      +podatku VAT w obowiązującejwysokości.

Wzrost co roku owskaźnik inflacji doroku poprzedniego lecz nie mniej niż 5 %

Bezwezwania do 20 dnia każdego

miesiąca

2.

628/4 628/8

1,7527 0,7477

LD1K/00007712/5

Wysypisko komunalnych w Żychlinie

5 lat tj. odpadów do 31 grudnia 2017r.

„Mig-Ma" Sółka z o.o. w Żychlinie

82,51 zł  +podatku VAT wobowiązującejwysokości.

Wzrost co roku owskaźnik inflacji doroku poprzedniego lecz nie mniej niż 5 %

Bezwezwania do 20 dnia każdego

miesiąca

 

 

Uwaga.

1.         umowa najmu zostanie podpisana z dotychczasowym najemcą.

2.         za zaległości pobierane będą odsetki ustawowe, oraz może być rozwiązana umowa najmu z winy najemcy.

3.         umowa najmu może być rozwiązana przed terminem gdy nieruchomość stanie się niezbędna dla gminy lub najemcy.

                                                               Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                                 

                                                             /-/ Grzegorz Ambroziak

 

Żychlin, dnia 12.02.2013 r.

Wywieszono, dnia 12.02.2013 r.

Powiadom znajomego