W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Zarządzenie Nr 95/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 16 sierpnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 95/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 16 sierpnia 2012 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 201 Ir. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012r. poz.567) , art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz.963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz.1323; z 2011 r. Nr 64, poz.341, Nr 115 poz. 673, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz.789, Nr 106 poz. 622, Nr 129 poz. 732, Nr 187, poz. 1 110, Nr 224, poz. 1337 ), Uchwały NR XXX/VII/146/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 22 września 2008 r. w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego i Uchwały NR XXIII/117/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXX/VII/146/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 22 września 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz Uchwały NR XXIII/115/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - zarządzam co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - stanowiący załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Żychlinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                        Burmistrz Gminy Żychlin

                                                        /-/ Grzegorz Ambroziak

                                                     

                                                  Zarządzenia Nr 1do Zarządzenia Nr 95/12

                                                  Burmistrza Gminy Żychlin

                                                  z dnia 16sierpnia 2012 r.

 

Położenie

Działka

nr

Pow. m2

Księga

Wieczysta

Opis nieruchomości

Forma

zbycia

Wartość

nieruchomości netto

Śleszyn ul.

Kamilewska

140/2

1800

LD1 K/000

24678/5

Nieruchomość gruntowa

zabudowana- tereny do zagospodarowania wg dominującej funkcji produkcyjno-składowej i

baz.

Przetarg

ustny

nieograniczony

92.300,00 zł

 

UWAGA!

1. Zgodnie z art 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21  dni tj. od dnia16.08.2012 r. do dnia 07.09.2012 r.

2). Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami od dnia 16.08.2012 r. do dnia 28.09.2012 r. (6 tygodniod czasu wywieszenia na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu).

 

                                                        Burmistrz Gminy Żychlin

                                                        /-/ Grzegorz Ambroziak

Żychlin, dnia 16.08.2012 r.

Wywieszono dnia, 16.08.2012 r.

Zdjęto dnia,  ………………………..

                                                       Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/12

                                                       Burmistrza Gminy Żychlin

                                                       z dnia 16.08.2012 r. sierpnia 2012 r.

 

Położenie

Działka

nr

Pow. m2

Księga

Wieczysta

Opis nieruchomości

Forma

zbycia

Wartość

nieruchomości netto

Grabów ul.

Dworcowa

7/2

2200

LD1 K/000

32623/8

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana- tereny usługowej działalności

gospodarczej wraz

z funkcją uzupełniającą

zabudowę mieszkaniową

Przetarg

ustnynieograniczony

120.000,00 zł

 

UWAGA!

1. Zgodnie z art 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od dnia16.08.2012 r. do dnia 07.09.2012 r.

2). Termin składania wniosków przez osoby,  którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami od dnia 16.08.2012 r. do dnia 28.09.2012 r. (6 tygodniod czasu wywieszenia na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu).

 

                                                        Burmistrz Gminy Żychlin

                                                        /-/ Grzegorz Ambroziak

Żychlin, dnia.... 16.08.2012 r..

Wywieszono dnia, 16.08.2012 r.
Zdjęto dnia,...............................

Powiadom znajomego