W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Zarządzenie Nr 45/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 18 maj 2012 r.

Zarządzenie Nr 45/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 18 maj 2012 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na okres dłuższy niż trzy lata.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887), art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz.963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz.1323; z 2011r. Nr 64, poz.341, Nr 115 poz. 673, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz.789, Nr 106 poz. 622, Nr 129 poz. 732, Nr 187, poz. 110 ) oraz Uchwały NR IX/44/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie: określenia zasad wydzierżawiania lub najmu przez Gminę Żychlin nieruchomości gruntowych będących jej własnością - zarządzam co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie

§ 3. Ogłasza się przetarg ustny niegraniczony na oddanie w najem nieruchomości, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Powołuje się komisję przetargową w składzie:

1)  Łukasz Prośniewski     - Urząd Gminy Ref. RGO   - Przewodniczący komisji

2) Jacek Cholewa         - Urząd Gminy Ref. BPI    - Członek komisji

3)  Sławomira Wasińska  - Urząd Gminy Ref. BPI    - Członek komisji

4) Zofia Pietrzak           - Urząd Gminy Ref. Fn.      - Członek komisji

 

 

 

której zadaniem będzie przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości, o której mowa w § 1 stanowiącej własność gminy Żychlin zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108; z 2009r. Nr 55 poz. 450).

§5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Żychlinie § 6 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                      Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                      /-/Grzegorz Ambroziak

 

                                                        Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/12

                                                        Burmistrza Gminy Żychlin

                                                        z dnia 18.05.2012r.

 

Położenie nieruchomości

Działka nr

Pow. m2

Księga

Wieczysta

Opis nieruchomości

Forma

ustalenia

najemcy

Czynsz wyjściowy do przetargu netto w zł miesięcznie

Żychlin ul. G.Narutowicza

1177/37

 

 

1177/41

219

 

 

23

LD1 K/00033651/0 LD1 K/00031150/4

Nieruchomość zabudowana - boks garażowy Nr 1 o wymiarach tj.:700x280x240cm

Ustny

nieograniczony

150,00 zł

 

Uwagi:

Czynsz najmu będzie ulegał zmianie - wzrastał co roku o wskaźnik inflacji do roku poprzedniego lecz nie mniej niż o 5%.

 

                                                                      Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                      /-/Grzegorz Ambroziak

Powiadom znajomego