W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Zarządzenie Nr 1/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 3 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 1/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 3 stycznia 2012 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 1 16, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr21, poz. 113, Nr 217, poz.1281) , art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz.963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz.1323; z 2011 r. Nr 64, poz.341, Nr 115 poz. 673, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz.789, Nr 106 poz. 622, Nr 129 poz. 732, Nr 187, poz.1110 ) oraz Uchwały NR XVII/84/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 grudnia 201 1 r. w sprawie: zbycia nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym - zarządzam co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym - stanowiący załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa,Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Żychlinie

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                    Burmistrz Gminy Żychlin

                                                    /-/Grzegorz Ambroziak

 

                                   Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/12

                                   Burmisrza Gminy Żychlin z dnia 3 stycznia 2012 r.

 

Położenie

Działka

nr

Pow. m2

KsięgaWieczysta

Opis nieruchomości

Forma zbycia

Wartośćnieruchomościnetto

Żychlin ul. G.

Narutowicza

792/4

792/6

115

50

LD1 K/000

03213/9

Nieruchomość składa się

z dwóch działek

ewidencyjnych. Teren

równy, płaski,

nieogrodzony,

niezabudowany,

nieuzbrojony, zaś

w ulicy G. Narutowicza

są następujące media: en.

Elektryczna, wodociąg

i kanalizacja sanitarna.

Dostęp do drogi gminnej

ma poprzez sąsiednią

działkę gminną.

Od strony południwej na

przylega bezpośrednio do

nieruchomości

wnioskodawczyni tj. Pani

Małgorzaty Wysockiej.

Zbycie na jej rzecz może

poprawić warunki

zagospodarowania.

Tryb

bezprzetargowy

19.700,00 zł

 

UWAGA!

1.Zgodnie z art 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21  dni tj. od dnia03.01.2012 r. do dnia 25.01.2012 r.

2). Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo    w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pktl i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami od dnia 03.01.2012 r. do dnia 15.02.2012 r. (6 tygodni od czasu wywieszenia na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu).

 

                                                    Burmistrz Gminy Żychlin

                                                    /-/Grzegorz Ambroziak

Powiadom znajomego