W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Zarządzenie nr 80/11 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 5 sierpnia 2011 r.

Zarządzenie nr 80/11 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 5 sierpnia 2011 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości o zbyciu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 5 w Żychlinie na Oś. Traugutta nr 11 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777) , art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz.963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz.1323; z 2011 r. Nr 64, poz.341, Nr 115 poz. 673, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz.789, Nr 106 poz. 622, Nr 129 poz. 732 ) oraz Uchwały NR XI/55/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie: zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - zarządzam co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości o zbyciu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 5 w Żychlinie na Oś. Traugutta nr 11 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa,Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Żychlinie

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

                                                                  Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                   /-/Grzegorz Ambroziak

 

  

                                             Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 80/11

                                             Burmistrza Gminy Żychlin
                                             z dnia 05 sierpnia 2011 r.

 

 

Położenie

Powm2

KsięgaWieczysta

Opis nieruchomości

Formazbycia

Wartośćnieruchomości netto

Żychlin Osiedle

Traugutta 11 m5

47,90

brak

Spółdzielcze

własnościowe prawo do

lokalu mieszkalnego

typu M - 4 :

przedpokój,

3 pokoje, kuchnia,

łazienka, WC  na

II piętrze w budynku

czterokondygnacyjnym.

przetarg

ustny

nieograniczony

wartość

rynkowa

Spółdzielczego

własnościowego

prawa do lokalu

mieszkalnego

79.000,- zł

 

UWAGA!

1.Zgodnie z art 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21  dni tj. od dnia 05.08.2011 r. do dnia 26.08.2011 r.

2). Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo    w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami od dnia 05.08.2011 r. do dnia 16.08.2011 r., (6 tygodniod czasu wywieszenia na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu).

 

                                                                  Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                   /-/Grzegorz Ambroziak

Powiadom znajomego