W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Zarządzenie nr 50/11 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 7 czerwca 2011 r.

Zarządzenie nr 50/11 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 7 czerwca 2011 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanejprzeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz., 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011r. Nr 21, poz. 113) i art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz.1323; z 2011r. Nr 64, poz.341) oraz Uchwały NR XXII/119/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - zarządzam co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - stanowiący załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibieUrzędu Gminy w Żychlinie

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Żychlinie

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  

 

                                                     Burmistrz Gminy Żychlin

                                                    /-/Grzegorz Ambroziak

 

  

 

                                                  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/11

                                                  Burmistrza Gminy Żychlin

                                                  z dnia 7 czerwca 2011 r.

 

Położenie

Działka

Nr

Pow. m2

KsięgaWieczysta

Opis nieruchomości

Formazbycia

Wartośćnieruchomości

Żychlin ul. W.

Łukasińskiego

598/16

0,0862

2673

Nieruchomość zgodnie

z Miejscowym Planem

Zagospodarowania

Przestrzennego Terenu

Mieszkaniowego

Miasta Żychlin

zatwierdzonego

Uchwałą Nr

XLII/234/05 Rady

Miejskiej w Żychlinie  z

dnia  16 grudnia 2005 r.

przeznaczona pod

jednorodzinną

zabudowę

mieszkaniową! funkcje

usługowe.

przetarg

ustny

nieograniczony

wartość

rynkowa prawa

własności

52.900 zł

UWAGA!

1. Zgodnie z art 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21  dni tj. od dnia07.06.2011 r. do dnia 29.06.2011 r.

2) Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pktl i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rokuo gospodarce nieruchomościami od dnia 07.06.2011 r. do dnia 29.06.2011 r. (6 tygodni od czasu wywieszenia na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu).

 

 

 

                                                    Burmistrz Gminy Żychlin

                                                    /-/Grzegorz Ambroziak

Powiadom znajomego