W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Uwaga! Wyprawka szkolna 2012/2013

Uwaga! Wyprawka szkolna 2012/2013

 Burmistrz Gminy Żychlin informuje o możliwości skorzystania z pomocy na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2012/2013 naukę w:

-    klasach I-IV szkoły podstawowej,

-        klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącym i technikum,

-        oraz uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełno sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających dla dzieci i młodzieży.

 

Do dnia 14 września 2012 r. należy złożyć wniosek u dyrektora szkoły, do której w roku szkolnym 2012/2013 będzie uczęszczać dziecko. Wniosek składa rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy), ale może go także złożyć nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 

Dofinansowanie obejmie:

 

1) uczniów klas I szkoły podstawowej pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż  504 zł netto

 

2) uczniów klas II-IV szkoły podstawowej oraz uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto

 

3) uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II-IV szkoły podstawowej oraz uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej.

 

4) W przypadku uczniów niepełnosprawnych dofinansowanie otrzymuje się na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

 

Dofinansowanie zakupu podręczników wynosi:

 

• 180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

 

• 180 zł dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkół podstawowych

 

• 210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

 

• 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum

 

• 352 zł  dla uczniów  klasy I szkoły ponadgimnazjalnej oraz niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Powiadom znajomego