W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym dotyczący sprzedaży nieruchomości w miejscowości Grabów

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym dotyczący sprzedaży nieruchomości w miejscowości Grabów

Zgodnie z art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz.963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz.1323; z 201 Ir. Nr 64, poz.341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz.789, Nr 106, poz. 622, Nr 129, poz. 732, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz.1110, Nr 224, poz. 1337), § 4, § 6 ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108; z 2009r. Nr 55, poz. 450) oraz Uchwały Nr XXIII/115/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - Burmistrz Gminy Żychlin ogłasza I-wszy przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości tj.

 

Lp.

Nrdziałki

Pow.

w m2

Nr Księgi

Wieczyste

Przeznaczenie nieruchomości

 

Forma zbycia

Cena

wywoławcza w zł (netto)

 

Wadium

w zł

1.

7/2

Grabówul.Szkolna

 

2200

 

LD1K/000

32623/8

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana- tereny obsługi mieszkańców gdzie oprócz funkcji usługowej dopuszcza się zabudowę mieszkaniową

 

Przetarg ustny nieograniczony

120.000,00

10.000,00

 

 

Przetarg dotyczący w/w nieruchomości odbędzie się 25 października 2012 r. o godz. 1200- sala nr 16 tut Urzędu. Wadium w gotówce dla w/w nieruchomości należy wpłacić w kasie tut. Urzędu najpóźniej na trzy dni przed przetargiem tj. do 22 października 2012 r. do godz. 1000

Uwagi!!

1.   Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.

2.   Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

3.   Osobie która wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej traci wpłacone wadium, a organizator może odstąpić od zawarcia umowy. Nabywając nieruchomość na własność należy, cenę uzyskaną w przetargu wpłacić przed podpisaniem aktu notarialnego. Koszty związane ze sporządzeniem umowy ponosi w całości nabywca.

4.   Wykaz w/w nieruchomości z przeznaczeniem do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości (wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz publikacja w prasie i na stronie internetowej) Zgodnie z Zarządzeniem Nr 95/12 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 16 sierpnia 2012 r.

5.   Burmistrz Gminy Żychlin zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszonego przetargu.

6.   Szczegółowe  informacje  o  zbywanej  działce można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 7 tel. (0-24)285-30-71

 

 

RGO. 6810.199.1.12

Żychlin, dnia 24.09. 2012 r.

Wywieszono, dnia 24.09. 2012 r.

Zdjęto, dnia...............................................

 

                                                       Burmistrz Gminy Żychlin

                                                      /-/ Grzegorz z Ambroziak

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego