W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Ogłoszenie o naborze w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z § 4 Uchwały Nr LXXVII/387/2024 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Żychlin zmienionej  Uchwałą Nr LXXVIII/394/2024 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 lutego 2024 r. oraz Wstępnej Promesy 


ogłaszamnabór wniosków o dotację ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Żychlin.

Zgodnie z w/w uchwałą dotacja może być udzielona w wysokości 98% wartości inwestycji.

Dotacja  ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Żychlin może być udzielona:

- w kwocie 98.000,00 zł na zadanie pod nazwą - Konserwacja obrazu „Św. Piotr i Paweł” z ołtarza głównego kościoła parafialnego w Żychlinie, na którą Gmina Żychlin otrzymała Wstępną  Promesę Nr RPOZ/2022/10206/PolskiLad z dnia 25.07.2023 r.

- w kwocie 98.000,00 zł na zadanie pod nazwą - Konserwacja obrazów w kościele pw. Św. Aleksandra w Śleszynie, na którą Gmina Żychlin otrzymała Wstępną Promesę Nr RPOZ/2022/12858/PolskiLad z dnia 25.07.2023 r.

Wniosek o udzielenie dotacji winien zawierać dane określone w § 2 regulaminu stanowiącego załącznik do w/w uchwały.

Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć do Burmistrza Gminy Żychlin w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia (może być wypełniony według załączonego druku pomocniczego).

Zgodnie z §1 ust. 6  regulaminu stanowiącego załącznik do w/w uchwały warunkiem  ubiegania się o dotację i udzielenia dotacji jest posiadanie przez wnioskodawcę wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości 2% wartości inwestycji.

Do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia o których mowa w §1 ust. 8 i 9 regulaminu stanowiącego załącznik do w/w uchwały.

Wniosek musi być podpisany przez osobę/ osoby, która/e jest/są uprawniona/e do reprezentowania właściciela/i zabytku i zaciągania w jego/ich imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów (dokument uprawniający powinien być załączony). 

 

Wniosek może dotyczyć tylko zadania, na które Gmina Żychlin otrzymała Wstępną Promesę dofinansowania z Programu. 

 

Informacja o przyjęciu wniosku i udzieleniu dotacji w trybie uchwały Rady Miejskiej w Żychlinie zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz na stronie Urzędu Gminy w Żychlinie. 

 

Warunki realizacji zadania:

·       Udzielenie dotacji umożliwi Wnioskodawcy rozpoczęcie postępowania zakupowego na realizację zadania, które powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę Żychlin Wstępnej Promesy tj. najpóźniej do 25.07.2024 r.

·       Po rozstrzygnięciu postepowania zakupowego, określającego wartość ostateczną zadania i harmonogram jego realizacji, Gmina Żychlin wystąpi  o Promesę;

·       Wnioskodawca może rozpocząć realizację zadania po podpisaniu z Gminą Żychlin umowy o udzielenie dotacji, zawartej na podstawie Promesy pomiędzy Wnioskodawcą, a Gminą Żychlin;

·       Umowa o udzielenie dotacji będzie regulowała szczegółowe terminy i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.

Załączniki

Powiadom znajomego