W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Uchwały

uchwała nr: LXII/317/2023
uchwała nr LXII/317/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Żychlin
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/316/2023
uchwała nr LXII/316/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 - 2025
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/315/2023
uchwała nr LXII/315/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia
w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Żychlin „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/314/2023
uchwała nr LXII/314/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2023 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/313/2023
uchwała nr LXII/313/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia
w sprawie zasad i trybu udzielania, sposobów rozliczania oraz kontroli dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 1812
uchwała nr: LXI/312/2023
uchwała nr LXI/312/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 1123
uchwała nr: LXI/311/2023
uchwała nr LXI/311/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia
w sprawie o zmianie Uchwały Nr XLVIII/232/2022 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025
zmieniająca uchwałę nr XLVIII/232/2022,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/310/2023
uchwała nr LXI/310/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia
zmieniająca uchwałę nr zmiany Uchwały Nr LII/284/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 1122
uchwała nr: LXI/309/2023
uchwała nr LXI/309/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia
zmieniająca uchwałę nr w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/283/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 1381
uchwała nr: LXI/308/2023
uchwała nr LXI/308/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia
zmieniająca uchwałę nr w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/282/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
status uchwały obowiązująca