W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Uchwały

uchwała nr: LXXVIII/394/2024
uchwała nr LXXVIII/394/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr LXXVI1/387/2024 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Żychlin
zmieniająca uchwałę nr LXXVII/387/2024,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXVIII/393/2024
uchwała nr LXXVIII/393/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia
w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2024 rok”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXVIII/392/2024
uchwała nr LXXVIII/392/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia
w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Żychlin "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXVIII/391/2024
uchwała nr LXXVIII/391/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXVII/390/2024
uchwała nr LXXVII/390/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żychlinie na 2024 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXVII/389/2024
uchwała nr LXXVII/389/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia
w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Żychlin a Powiatem Kutnowskim dotyczącego przebudowy ul. Sienkiewicza w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2120E - ul. Żeromskiego w Żychlinie, ul. Wagowej w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2110E w m. Dobrzelin, drogi w m. Pasieka w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2123E oraz drogi w m. Chochołów
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXVII/388/2024
uchwała nr LXXVII/388/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2024 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXVII/387/2024
uchwała nr LXXVII/387/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia
w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Żychlin
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 1484
uchwała nr: LXXVII/386/2024
uchwała nr LXXVII/386/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia
zmieniająca uchwałę nr w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/43/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 1483
uchwała nr: LXXVII/385/2024
uchwała nr LXXVII/385/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia
w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Kutnie na kadencję 2024-2027
status uchwały obowiązująca