W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
gminazychlin.pl

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

2014 r.

2014 r.

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE 
NA TERENIE GMINY ŻYCHLIN W 2014 ROKU

 

 

I.     Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

 

Uchwała Nr XLI/218/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie:

określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.

 

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości na obszarze gminy Żychlin:

 

1) od gruntów :

 

a)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł od 1 m2 powierzchni;

b)     pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51 zł od 1 ha powierzchni;

c)     pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytkupublicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,22 zł od 1 m2 powierzchni.

 

2)    od budynków lub ich części :

 

      a)     mieszkalnych - 0,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na prowadzenie  działalności  gospodarczej -  22,08 zł  od  1   m2powierzchni użytkowej, 

c)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanymmateriałem siewnym - 10,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeńzdrowotnych - 4,35 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)     pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytkupublicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,84 zł od 1 m2 powierzchniużytkowej.

 

3)     od budowli:
2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 .

 

Wzory formularzy:

 

IN – 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

DN – 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

ZN – 1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH

ZN-1/B DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 

 

II.    Cena skupu żyta jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Żychlin:

 

Uchwała Nr XLI/217/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Żychlin

-      Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 r. (M.P.poz. 814) z kwoty 69,28 zł za 1 dt do kwoty 47,25 zł za 1 dt .

 

Wzory formularzy:

IR -1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

ZR-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH

ZR-1/B DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM

 

III.   Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.:

 

Uchwała Nr XLI/219/13 Rady Miejskie w Żychlinie z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok .

 

-       określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

 

1)     od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej  3,5 tony i poniżej  12 ton , uwzględniając wpływ środka transportowego na środowisko naturalne, opuszczalną masę całkowitą i rok produkcji stawki podatku zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Załącznik Nr 1

 

2)     od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

      Załącznik Nr 2

 

3)     od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub  przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, uwzględniając wpływ środka transportowego na środowisko naturalne i rok produkcji stawki podatku zgodnie z Załącznikiem Nr 3 .

      Załącznik Nr 3

 

4)     od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach   lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależnościod liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatkuzgodnie z Załącznikiem Nr 4 .

      Załącznik Nr 4

 

5)     od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, uwzględniając wpływ środka transportowego na środowisko naturalne i rok produkcji stawki podatku zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

      Załącznik Nr 5

 

6)     od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku zgodnie z Załącznikiem Nr 6 .

      Załącznik Nr 6

 

7)     od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,uwzględniając wpływ środka transportowego na środowisko naturalne, rok produkcji i ilośćmiejsc do siedzenia stawki podatku zgodnie z Załącznikiem Nr 7 .

      Załącznik Nr 7

 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportu związane z realizacją zadań przeciwpożarowych z wyłączeniem środków transportowych wymienionych w art.8 pkt.2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

IV.   Określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatku leśnego:

 

Wzory formularzy:

IL – 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

ZL-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH

ZL-1/B DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM

 

V.     Wysokość opłaty targowej.

 

Uchwała NR XXV/136/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XV/74/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej

 

a)     dzienne stawki opłaty targowej na zagospodarowanej - południowej części targowiska przy ul.3-go Maja w Żychlinie w następującej wysokości:

- za sprzedaż z jednego wydzielonego miejsca w

      sektorze A,B,C,D,E,E1,F,G,H,I,J,K,L,M,N,P,Q           - 20,00 zł

- za sprzedaż z jednego wydzielonego miejsca w 
sektorze W,Z                                                              - 10,00 zł

- przy zajęciu 1 mpowierzchni nieruchomości gruntowej

        w celu dokonania sprzędaży z ręki, kosza, wiadra   -   2,00 zł

 

b)     dzienne stawki opłaty targowej na niezagospodarowanej - północnej części targowiska przy ul. 3-go Maja w Żychlinie, przy ul. Narutowicza (stadion miejski) w Żychlinie oraz pozostałych miejscach na terenie Gminy Żychlin, gdzie dokonywana jest sprzedaż, w następującej wysokości:

 

1)     za wjazd w celu dokonania sprzedaży:

a)     samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t z przyczepą  - 35,00 zł

b)     samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz autobarów i pojazdów przeznaczonych do małej gastronomii  - 27,00 zł

c)     samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z przyczepą  - 25,00 zł

d)     samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t            - 19,00 zł

e)     samochodem osobowym z przyczepą lub ciągnikiem rolniczym z przyczepą    - 14,00 zł

f)     samochodem osobowym lub ciągnikiem rolniczym    - 12,00 zł

g)     przy zajęciu 1 m2 powierzchni nieruchomości gruntowej w celu dokonania sprzedaży z ręki, kosza, wiadra   -   2,00 zł

h)     przy zajęciu  1 m powierzchni nieruchomości gruntowej w celu dokonania sprzedaży z przenośnego stoiska handlowego (stoły, łóżka polowe, wózki, itp.)   - 1,00 zł

 

2)     w celu dokonania sprzedaży za każdy dodatkowy 1 m powierzchni nieruchomości gruntowej przy kiosku lub pawilonie handlowym lub środku transportu zlokalizowanym na terenie Gminy Żychlin   - 1,00 zł

 

        c)     pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane