W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Akty prawa miejscowego 2023 r.

Akty prawa miejscowego 2023 r.
Akty prawa miejscowego podjęte przez Radę Miejską w Żychlinie w 2023 r.

Lp. Tytuł uchwały Publikacja
1. Uchwała nr LXX/358/2023 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 września 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Żychlin Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 12 października 2023 r.

poz. 8388
2. Uchwała nr LXIX/355/2023 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 11 września 2023 r.

poz. 7643
3. Uchwała nr LXIX/354/2023 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 sierpnia 2023 r. o zmianie Uchwały Nr LXIII/320/2023 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2023 rok” Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 14 września 2023 r.

poz. 7642
4. Uchwała nr LXVIII/349/2023 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 17 sierpnia 2023 r.

poz. 6777
5. Uchwała nr LXVIII/348/2023 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 17 sierpnia 2023 r.

poz. 6776
6. Uchwała nr LXVII/342/2023 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXII/313/2023 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania, sposobów rozliczania oraz kontroli dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 26 lipca 2023 r.

poz. 6228
7. Uchwała nr LXVII/340/2023 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Żychlin lub jej jednostkom organizacyjnym Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 13 lipca 2023 r.

poz. 5822
8. Uchwała nr LXVI/333/2023 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Żychlin Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 9 czerwca 2023 r.

poz. 4862
9. Uchwała nr LXV/328/2023 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Żychlin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 18 maja 2023 r.

poz. 4286
10. Uchwała nr LXV/327/2023 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 kwietnia 2023 r. o zmianie Uchwały Nr LXIII/320/2023 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2023 rok” Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 18 maja 2023 r.

poz. 4285
11. Uchwała nr LXVI/332/2023 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/295/2022 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Żychlin Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 21 czerwca 2023 r.

poz. 5179
12. Uchwała nr LXVI/331/2023 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/43/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 21 czerwca 2023 r.

poz. 5178
13. Uchwała nr LXIII/320/2023 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2023 rok” Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

poz. 3454
14. Uchwała nr LXII/313/2023 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania, sposobów rozliczania oraz kontroli dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 1 marca 2023 r.

poz. 1812
15. Uchwała nr LXI/312/2023 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 9 lutego 2023 r.

poz. 1123
16. Uchwała nr LXI/310/2023 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/284/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 9 lutego 2023 r.

poz. 1122
17. Uchwała nr LXI/309/2023 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/283/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 21 lutego 2023 r.

poz. 1381
18. Uchwała nr LXI/307/2023 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właściciel nieruchomości za usługi pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz za usługi pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Żychlin Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 9 lutego 2023 r.

poz. 1121
19. Uchwała nr LXI/306/2023 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 9 lutego 2023 r.

poz. 1120
20. Uchwała nr LXI/305/2023 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin” Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 9 lutego 2023 r.

poz. 1119
21. Uchwała nr LXI/303/2023 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

z dnia 11 października 2023 r.

poz. 8340

Powiadom znajomego