W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Udostępnienie informacji wynikających z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

1. Podmiot odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest:

PreZero Service Centrum  Sp. z o.o. , Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

Tel. (24) 254-29-86 (Biuro Obsługi Klienta), (24) 254-29-87 (Logistyka)


2. Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Krzyżanówku, Krzyżanówek, 99-314 Krzyżanów.


3. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ ŻYCHLIN POZIOMACH ODZYSKU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2020 ROKU

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy  z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. 2018r. poz.1454 ze zm.) Urząd Gminy w Żychlinie na podstawie danych uzyskanych od przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  z terenu gm. Żychlin informuje, że Gmina Żychlin osiągnęła w 2020 roku:

–  poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 46,89% -wyliczono zgodnie z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2167),

–  poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100% -wyliczono zgodnie z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2167),

–  poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł 0% (wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017r. poz.2412).


4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żychlinie (PSZOK)

Gmina Żychlin samodzielnie prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany  przy ul. Granicznej 38, 99-320 Żychlin.

Odpady komunalne przyjmowane do PSZOK:

zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych, chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, odpadów tekstyliów i odzieży,  papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, bioodpadów, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych .

Punkt czynny jest w każdą środę w godz. 10:00-18:00


5. Zbierający zużyty sprzęt  elektryczny i elektroniczny na terenie gminy Żychlin:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żychlinie (PSZOK) zlokalizowany  przy ul. Granicznej 38, 99-320 Żychlin.

Punkt czynny jest w każdą środę w godz. 10:00-18:006. Wykaz firm  zajmujących się zbieraniem odpadów z gospodarstw rolnych

a) Firmy  zajmujące się zbieraniem odpadów z gospodarstw rolnych  (m.in. zużyte folie po kiszonkach, sianokiszonkach; worki po nawozach sztucznych i typu big-bag). Odbiór odpadów odbywa się za opłatą.

-  PHU „SO-MASZ” S.C. Janusz i Krzysztof Socha, ul. Leśników Polskich 65, 98-100 Łask, kontakt: 43 675-15-35, 663-536-002, email: somasz.pl@gmail.com;

b) firmy  zajmujących się zbieraniem odpadów z gospodarstw rolnych tj. opony rolnicze:

-  Grupa RECYKL S.A. ul. Letnia 3, 63-100 Śrem, kontakt: 667-955-563. 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego