W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Postanowienie z dnia 03.03.2016 r.

Postanowienie z dnia 03.03.2016 r.

Żychlin, 2016.03.03.

 

 

RGO.6220.20.16.2014

 

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Burmistrz Gminy Żychlin postanowił podjąć zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: budowie eksploatacji Farmy Wiatrowej w skład której wchodzi maksymalnie 12 turbin, o maksymalnej mocy do 42 MW planowanej na terenie gminy Żychlin, na dziatkach o nr ewid.122 obrąb Zgoda, 223,16,69, 89 obrąb Śleszyn, 82 i 13 obrąb Biala,97/2, 212, 222 obrąb Kruki oraz 6 i 12 obrąb Grzybów.

Uzasadnienie

W dniu 2014.09.02. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na: budowie eksploatacji Farmy Wiatrowej w skład której wchodzi maksymalnie 12 turbin, o maksymalnej mocy do 42 MW planowanej na terenie gminy Żychlin , na działkach o nr ewid.122 obręb Zgoda, 223,16, 69, 89 obręb Śleszyn, 82 i 13 obręb Biała, 97/2, 212, 222 obręb Kruki oraz 6 i 12 obręb Grzybów.

W toku postępowania Pełnomocnik Farmy Wiatrowej Żychlin wniosła o zawieszenie postępowania w sprawie realizacji w/w przedsięwzięcia do czasu złożenia korekty wniosku wraz z raportem ooś.

W dniu 2 marca 2016 r. Inwestor dostarczył korektę wniosku wraz z raportem i skorygowaną nazwą przedsięwzięcia, która brzmi: „budowa i eksploatacja Farmy Wiatrowej, w skład której wchodzą maksymalnie 4 turbiny wiatrowe, o maksymalnej mocy do 14 MW planowanej na terenie gminy Żychlin ,w powiecie kutnowskim. Inwestycja planowana jest na działkach o nr ewid.122 obręb Zgoda, 16 obręb Śleszyn, 13 obręb Biała, 97/2 obręb Kruki.

W związku z powyższym, tutejszy organ podejmie postępowanie celem wydania stosownej decyzji.

Zgodnie z art. 101 § 3 Kpa na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

 

                                                                                                                                                                                                                                                             Z up. Burmistrza

                                                                                                                                                                                                                                                           /-/ Zbigniew Gałązka

                                                                                                                                                                                                                                                            Zastępca Burmistrza

Powiadom znajomego