W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29.04.2014 r.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29.04.2014 r.

Żychlin, 2014.04.29.

RGO. 6220.4.21.2013.2014.

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

        Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2013 r., poz.1235 ze zm.), Urząd Gminy w Żychlinie, Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 28 kwietnia 2014 r. została wydana przez Burmistrza Gminy Żychlin decyzja nr RGO.6220.4.20.2013.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie instalacji do przetwarzania opon i odpadów gumowych na części działki o nr ewid. 55/2 w miejscowości Dobrzelin, gmina Żychlin, obecnie działka o nr ewid. 55/24 o powierzchni 2,7858 ha – niezabudowana, mająca dostęp do drogi publicznej poprzez projektowany zjazd do ul. Wagowej i ul. Kasztanowej na podstawie ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21.10.2013 r. znak: RGO.6831.8.2013

          Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, są do wglądu w siedzibie Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, pok. Nr 8, w godzinach urzędowania.

         Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żychlinie bip.ugzychlin.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15.

 

                                                                   Z up. BURMISTRZA

                                                                /-/ Zbigniew Gałązka

                                                              ZASTĘPCA BURMISTRZA

Powiadom znajomego