W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.03.2014 r.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.03.2014 r.

Żychlin, 2014.03.12.

RGO. 6220.9.9.2013.2014.

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2013 r., poz.1235 ze zm.), Urząd Gminy w Żychlinie, Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiskazawiadamia, że w dniu 12 marca 2014 r. została wydana przez Burmistrza Gminy Żychlin decyzja nr RGO.6220.9.7.2.2013.2014 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „budowie kotła biomasowego z turbiną upustowo-kondensacyjną o mocy cieplnej wprowadzonej w paliwie ok. 13,5 MWt wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na terenie Ciepłowni w Żychlinie", na działkach o nr ewid.962/14, 962/22, 962/15, 962/19, 962/21, 919/10, 919/9, 919/7, 919/8, 919/11, 919/5, 962/17, 919/6, 957, 960, 959/3, 959/1, 958/1, 958/3, 955/1, 954, 765/1, 673/3, 942, 945, 948, 951, 943/1, 946/1, 949/1, 952/1, 943/2, 946/2,949/2, 952/2, 955/2, 958/4, 958/2, 956, 959/4, 959/2, 937, 972/1 obręb Żychlin, gm. Żychlin.

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, są do wglądu w siedzibie Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, pok. Nr 8, w godzinach urzędowania.

Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żychlinie bip.ugzychlin.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15.

 

                                                                   Z up. BURMISTRZA

                                                                /-/ Zbigniew Gałązka

                                                              ZASTĘPCA BURMISTRZA

Powiadom znajomego