W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Referat Gminne Centrum Promocji i Informacji

Referat Gminne Centrum Promocji i Informacji

Do zadań Gminnego Centrum Promocji i Informacji należy:

1) W zakresie promocji Gminy:

a)      realizacja polityki promocyjnej Gminy w tym rozbudowa systemu komunikacji marketingowej w połączeniu z partnerami lokalnymi działającymi w przedmiotowym obszarze,

b)       współpraca z instytucjami społecznymi, kulturalnymi, naukowymi, organizacjami gospodarczymi w podejmowaniu działań promujących panel gospodarczy Gminy,

c)        przygotowywanie i koordynacja działań związanych z udziałem w krajowych i zagranicznych targach, seminariach, wystawach itp.

d)       przygotowanie wydawnictw oraz innych materiałów reklamowo-informacyjnych promujących potencjał Gminy Żychlin jako miejsca atrakcyjnego dla inwestorów i turystów,

e)       przygotowanie i koordynacja imprez promocyjnych w Gminie Żychlin, w kraju i za granicami, informujących o potencjale edukacyjnym, kulturalnym i gospodarczym Gminy Żychlin,

f)        pozyskiwanie sponsorów dla wszelkich działań promocyjnych,

g)      współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie szeroko rozumianej polityki promocyjnej Gminy Żychlin oraz kreowanie pozytywnego wizerunku wewnątrz jak i na zewnątrz gminy, 

h)       podejmowanie i inicjowanie działań mających na celu upowszechniania wiedzy o Żychlinie wśród jego mieszkańców i turystów.

 

2. W zakresie informacji Gminy Żychlin:

            a)       przygotowywanie bieżących informacji o Gminie Żychlin i dystrybuowanie ich w formie informatora lokalnego „Nowe Echo Żychlina” do jak najszerszej liczby mieszkańców,

b)       przygotowywanie informacji  i dystrybuowanie w formie wkładki informacyjnej  ważnych zmian w przepisach prawnych dotyczących mieszkańców,

c)      przygotowywanie i przekaz informacji w zakresie zamierzeń polityki inwestycyjnej gminy,

d)      przygotowywanie baz danych w zakresie obszaru gospodarczego i ofert inwestycyjnych,

e)      gromadzenie i przekazywanie informacji dotyczącej działających organizacji na terenie gminy,

f)       budowanie społeczeństwa informacyjnego i zwrotnej informacji o podjętych działaniach przez inne instytucje i organizacje,

g)      aktualizacja informacji prezentowanych danych na stronie internetowej Gminy Żychlin.

 

3. W zakresie sportu, turystyki i rekreacji:

a)      planowanie i prowadzenie spraw w zakresie sportu i rekreacji,

b)      współpraca z uczniowskimi klubami sportowymi,

c)      koordynacja systemu międzyszkolnej rywalizacji sportowej zgodnie z wcześniej uzgodnionym kalendarzem rozgrywek,

d)      tworzenie warunków do kształtowania wśród młodego pokolenia aktywnego modelu spędzania wolnego czasu poprzez organizację projektów sportowych,

e)      organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych oraz promujących turystykę,

f)       przygotowania koncepcyjne w zakresie planowania infrastruktury sportowej, turystycznej i rekreacyjnej.

g)      tworzenie i aktualizacja miejsko-gminnego kalendarza imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych,

h)      współpraca z departamentem kultury fizycznej i turystyki Urzędu Marszałkowskiego  w zakresie wdrażania projektów w ramach sportu, rekreacji i turystyki,

i)       ewidencja i nadzór placówek sportu i rekreacji będących w posiadaniu Gminy,

j)       promocja żychlińskich osiągnięć sportowych i sylwetek wybitnych sportowców,

k)      inicjowanie międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji,

l)       ewidencja i nadzór świetlic wiejskich będących w posiadaniu Gminy. 

 

4. W zakresie Unii Europejskiej:

a)      prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją zadań w zakresie pozyskiwania środków europejskich na projekty inwestycyjne wpisane w Plan Rozwoju Lokalnego,

b)      prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją zadań w zakresie pozyskiwania środków europejskich na projekty miękkie rozwijające potencjał mieszkańców i przeciwdziałające bezrobociu i wykluczeniu społecznemu,

c)      prowadzenie spraw związanych z planowaniem i monitoringiem stanu realizacji dokumentów strategicznych oraz aktualizacja w/w dokumentów,

d)      prowadzenie stałego monitoringu funduszy Unii Europejskiej w zakresie możliwości pozyskiwania środków na realizację zadań infrastrukturalnych gminy, 

e)      prowadzenie stałego monitoringu funduszy Unii Europejskiej w zakresie możliwości pozyskiwania środków europejskich przez organizacje pozarządowe, małe i średnie przedsiębiorstwa i na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,

f)       udostępnianie i przekaz podstawowych informacji dla społeczeństwa w zakresie możliwości pozyskiwania środków europejskich,

g)      współdziałanie z referatami urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie opracowywania projektów i przygotowywania wniosków aplikacyjnych o dofinansowywanie zadań ze środków pozabudżetowych,

h)      podejmowanie działań i kreowanie inicjatyw lokalnych na rzecz aktywizacji społeczno – gospodarczej mieszkańców Gminy.

 

5. W zakresie współpracy:

a)      współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji inicjatyw wspierających wszechstronny rozwój lokalnego społeczeństwa,

b)      wspieranie obywateli gminy w ich własnych inicjatywach,

c)      organizacja i ułatwienie życia publicznego na danym terenie,

d)      współpraca z jednostkami podległymi w zakresie inicjowania przedsięwzięć rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych,

e)      profesjonalizacja i popularyzacja działalności III sektora,

f)       integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,

g)      tworzenie warunków dla partnerskiego określania i wdrażania lokalnych projektów celem zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy Żychlin,

h)      wspieranie inicjatyw mających na celu aktywizację i integrację osób niepełnosprawnych,

i)       wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich oraz liderów wiejskich celem rozwijania obszarów wiejskich w tym działalności funkcjonujących już świetlic wiejskich,

j)       pomoc w nawiązywaniu kontaktów z organami administracji publicznej, organizacjami i instytucjami, urzędem, a sektorem prywatnym – organizacja spotkań oraz utworzenie partnerstwa lokalnego w tym nawiązanie współpracy z miastem partnerskim,

k)      opieka merytoryczna nad Młodzieżową Radą Gminy Żychlin,

l)       stworzenie „Dnia Organizacji Pozarządowych” w ramach Święta Żychlina.”

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego