W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Zarządzenie Nr 11/11 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie zwołania ogólnych zebrań mieszkańców osiedli w celu dokonania wyboru przewodniczących i członków zarządu osiedli

Zarządzenie Nr 11/11 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie zwołania ogólnych zebrań mieszkańców osiedli w celu dokonania wyboru przewodniczących i członków zarządu osiedli

ZARZĄDZENIE NR 11/11

BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN

z dnia  4 marca 2011 r.

 

w sprawie: zwołania ogólnych zebrań  mieszkańców osiedli w celu dokonania wyboru przewodniczących i członków zarządu osiedli.

 

 

            Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz § 16 Statutów Osiedli wprowadzonych Uchwałą Nr 31/VI/90 z dnia 11 grudnia 1990 r. (zm. Uchwała Nr IX/52/03 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 22 maja 2003 r.) zarządzam, co następuje:

 

                                          § 1. Zwołać w terminie od 5 maja 2011 r.  do 9 maja 2011 r. ogólne zebrania mieszkańców Osiedla Nr 1 i Osiedla Nr 2 w Żychlinie  w celu dokonania wyboru Przewodniczących i Członków Zarządu Osiedli.

                                          § 2. Szczegółowe terminy ogólnych zebrań mieszkańców osiedli, miejsce, dzień i godzinę oraz przewodniczących zebrań – określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

                                         § 3. Zasady ważności ogólnych zebrań   mieszkańców osiedla  oraz tryb przeprowadzenia wyborów określają Statuty  Osiedli.

                                         § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Żychlin.

                                         § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                                                                                            Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                                                                                                                                              /-/ Grzegorz Ambroziak

Powiadom znajomego