W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Gospodarka mieniem gminy

Gospodarka mieniem gminy

 

załącznik do Budżetu

Gminy Żychlin na rok 2006

 

 

INFORMACJA

dotycząca realizacji zadań przez Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami z zakresu mienia komunalnego Gminy Żychlin wg stanu na dzień 30 września 2005r.

 

I. Gmina Żychlin przejęła na mienie komunalne (od 27 maja 1990r. do 30 września 2005r.) Ogółem : (a+b+c) - 186,8399 ha w tym:

a)    nieodpłatnie - 167,2353 ha w tym :

1)   z mocy prawa - 119,6515 ha

2)   na wniosek - 47,5838 ha tj. od:

-    Urzędu Rejonowego w Kutnie reprezentanta Skarbu Państwa 20,4141 ha podstawa prawna  akty notarialne

-    Wojewody Płockiego - 1,2243 ha - podstawa prawna to decyzja administracyjna przekazania gminie nieruchomości zabudowanej (L.O.)

-    Agencji Rolnej Skarbu Państwa w Łodzi - 3,7100 ha obręb Śleszyn (nieruchomości będącej w zarządzie Szkoły Podstawowej w Śleszynie)

-    Wojewody Łódzkiego - 22,2354 ha na podstawie czterech decyzji przekazano gminie tereny pod drogami - ulicami położone w sołectwie Śleszyn oraz m. Żychlin. ulice: Śląska, Cicha, Dolna, Złota, Wiejska, Słowackiego, Sienkiewicza, Ks. Ściegiennego, Prusa, Przeskok, Polowa, Pomorska, Pl. Wolności, Nowa, Mickiewicza, Mała, Pl. Jana Pawła II  Kościuszki, Kilińskiego, Zdrojowa, ul. Graniczna, ul.Dobrzelińska (część), Dolna, Dąbrowskiego, Cmentarna, Wspólna, Barlickiego, Al. Racławickie, Waryńskiego, Traugutta, część ul. Żeromskiego, Głowackiego, Narutowicza, (część), PL. 29 Listopada, Ks. Blizińskiego, Łąkowa (część) i Młyńska.

 

b)    odpłatnie w formie aktów notarialnych - 7,4178 ha (zakupione nieruchomości zgodnie z podjętymi uchwałami)

c)    przeszło na własność gminy w innej formie - 12,1868 ha (na podstawie decyzji, postanowień, orzeczeń, protokołów uzgodnień)

II.   Gmina posiada:

a)    300 udziałów po 667,00 zł każdy o łącznej wartości 200.100.00 zł w Spółce z.o.o. ”Mig-Ma" w Żychlinie

b)    stan prawny uregulowany dla mienia komunalnego na pow. 167,3253 ha (w okresie działalności samorządu zbyto ogółem 19,7775 ha)

III.   Dane, które uległy zmianie z zakresu mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji (od l października 2004 roku do 30 września 2005 roku)

1)   zbyto nieruchomość stanowiącą mienie komunalne - działkę budowlaną oznaczoną nr 1512/8 o pow. 806 m2 za kwotę 21.960,00 zł brutto z tym że nabywca kwotę 9.760.00 zł wpłacił w 2004 roku a w 2005 roku – kwotę 12.200.00 zł

2)   gmina przekazała w ramach roszczeń (za przejęty teren pod ul. Śląską z art. 73) działkę nr 985/2 o pow. 87 m2

3)   przejęto na mienie komunalne tereny po byłych kolejkach wąskotorowych położonych w sołectwach: (o łącznej powierzchni 8,17 ha)

-  Zgoda. KW 36549, dz. Nr 130 i 178 o pow. 1,93 ha.

-  Kruki, KW 33846, dz. Nr l7 i 75 o pow. 3,44 ha,

-  Chochołów,  KW 36568, dz. Nr 47 i 48 o pow. 0,82 ha.

-  Dobrzelin. KW 28256, dz. Nr 218 o pow. 0,45 ha,

-  Kaczkowizna, KW 36547, dz. Nr 38 o pow. 1,53 ha.

4)   otrzymaliśmy decyzje Wojewody Łódzkiego znak:
SP.VII./SP.VI./GN.V.7723/D/120/2002-2004 S z dnia 15 czerwca 2005 r. stwierdzająca że Gmina Żychlin nabyła z dniem l stycznia 1999 roku z mocy prawa na podstawie art. 73 ust l i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133. poz. 872 z póz. zm) nieruchomości zajęte pod drogi gminne to:

-  ulice - 36 szt, w skład których wchodzi 56 działek - pow., 16,4495 ha. o wartości 1.986.303,00 zł - wniosek o założenie Księgi Wieczystej został złożony w Sądzie Rejonowym w Kutnie oraz otrzymaliśmy decyzję Wojewody Łódzkiego znak: SP.VII.7723/D/1905/2005/MJR z dnia 22 sierpnia 2005 roku. przekazującą nam prawa do cz. ul. Żeromskiego dotyczy działki nr 1082 o pow. 0,0555 ha.

5)   zbyto nieruchomość zabudowaną położoną w miejscowości Śleszyn przy ul.Kasztanowej oznaczoną jako działka nr 193/2 o pow. 0,18 ha za kwotę 3.660,00 zł brutto (jako rolna-zabudowana) akt notarialny z dnia 23 listopada 2004r.

6)   w dniu 22 września 2005 roku aktem notarialnym Rep. „A” 2297/2005 podniesiony został kapitał zakładowy w Spółce z.o.o. „Mig-Ma" z kwoty 133.400,00 zł do kwoty 200.100,00 zł przez utworzenie 100 nowych udziałów o wartości nominalnej 667,00 zł każdy.

IV.    Dochody gminy z tytułu (przewidywane w roku 2006)

a)  opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu

1)     od osób fizycznych 12.500,00 zł

2)     od osób prawnych 82.348,00 zł

b)  opłaty z tytułu dzierżawy i najmu 24.500,00 zł w tym VAT 3.000.00 zł

c)  obrót mieniem komunalnym 65.460,00 zł w tym VAT 9.460,00 zł

V.    Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

a)  nadal prowadzone są działania zmierzające do przejęcia na mienie komunalne terenów pod drogami wiejskimi. Termin załatwienia tych wniosków Wydział Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przesunął do 31 grudnia 2005 roku

b)  na podstawie aktu notarialnego z dnia 2 września 2005 roku Rep: „A" Nr 5927/2005 przeszło na gminę prawo wieczystego użytkowania - działka nr 73/9 o pow. 46 m² zabudowana przystankiem położona w Dobrzelinie przy ul. Wł. Jagiełły jako mienie zbędne dla Cukrowni Dobrzelin.

c)  oddano w najem trzy boksy garażowe położone w Żychlinie przy ul. Narutowicza 83"b"- obecnie jeden z najemców zrezygnował z najmu ogłoszono ponowny przetarg brak chętnych, będziemy ogłaszać kolejny przetarg (obniżając czynsz)

d)  podejmowane są działania do uzyskania tytułów własności na działki ujęte w wykazie do komunalizacji (wykaz z 26 listopada 2003 r.) mapy, wpisy w KW i ewidencji i są spory przed Sądami z wniosku osób fizycznych.

e)  mimo kolejnego przetargu nie udało się zbyć n/w działek budowlanych (ostatni przetarg był 22września 2005 r.) położonych w miejscowościach:

      -   Żychlin przy ul. Cichej o pow. 819m²

      -   Żychlin przy ul. Krasickiego o pow. 416m²

      -   Żychlin przy ul. Sienkiewicza 7 x 120m² każda

      -   Grabów przy ul. Grabówek o pow. 644 m2 - 2 działki

      -   Zgoda o pow. 0,28 ha

f)    dla nieruchomości z terenu m. Żychlin wprowadzona jest nowa ewidencja geodezyjna wynikająca z przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Kutnie modernizacji, (z tego tytułu zmieniają się również zapisy co do majątku gminy - powierzchnie numery działek i klasyfikacja )

 

RGG. 7228/1/2005 r.

Powiadom znajomego