W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Wyniki wyborów ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz w Sądzie Rejonowym w Kutnie na kadencję 2012-2015

Wyniki wyborów ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz w Sądzie Rejonowym w Kutnie na kadencję 2012-2015

UCHWAŁA NR XIV/67/11

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 13 października 2011 r.

 

w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Łodzi

oraz w Sądzie Rejonowym w Kutnie na kadencję 2012-2015

 

 

                         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113,  Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777), art. 160 § 1, art. 163 § 2 i art. 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787; z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256; z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 273, poz. 2702 i poz. 2703; z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, poz. 1413, poz. 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976 i Nr 230, poz. 1698; z 2008 r. Nr 41, poz. 251, Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571; z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i poz. 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777; z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364; z 2011 r. Nr 109, poz. 627 i Nr 126, poz. 714) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

 

                      § 1. W wyniku tajnego głosowania na ławników na kadencję 2012-2015 wybrano:

1) do orzekania w Sądzie Okręgowym w Łodzi z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy:

a) Panią Mariannę Helenę Sobierańską;

2) do orzekania w Sądzie Rejonowym w Kutnie z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy:

a) Panią Hannę Mariannę Kajak,

b) Panią Annę Danutę Kaszuba;

3) do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym w Kutnie:

a) Pana Piotra Peterę.

                      § 2. Przesyła się Prezesowi Sądu Okręgowego w Łodzi oraz Prezesowi Sądu Rejonowego w Kutnie listy wybranych ławników wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) w terminie do dnia 31 października 2011 r.

                      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

                      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                                                                 Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                                                                                                           /-/ Elżbieta Tarnowska

 

 

 

 

UZASADNIENIE DO

UCHWAŁY NR XIV/67/11

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 13 października 2011 r.

 

w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Łodzi

oraz w Sądzie Rejonowym w Kutnie

 

 

            Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, rada gminy w terminie do 31 października roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników, wybiera ławników na następną kadencję.

           Stosownie do pisma Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 17 maja 2011 r., znak: A.XX-0132-2/11, Rada Miejska w Żychlinie na kadencję 2012-2015 winna wybrać:

1) do Sądu Okręgowego w Łodzi (z wyłączeniem ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy)  – 2 ławników,

2) do Sądu Rejonowego w Kutnie     - ogółem 6 ławników, w tym:

     a) z wyłączeniem ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 3,

     b) do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy                                      - 3.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego