W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Wymagane dokumenty:

1.   Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką  Druk do pobrania zawierający:     

a)   oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,

b)   numer w rejestrze przedsiębiorców,

c)   określenie rodzaju, zakresu i obszaru wykonywania transportu drogowego,

d)   rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie licencji,

e)   czas, na jaki licencja ma być udzielona (nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat).

2.   odpis z rejestru przedsiębiorców,

3.   kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),

4.   kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

5.   zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność przedsiębiorcy jak i zatrudnionych przez niego kierowców,

6.   świadectwo kwalifikacji przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy jak i zatrudnionych przez niego kierowców,

7.   świadectwo legalizacji taksometru,

8.   zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem, lub udokumentowanie co najmniej 5 – letniej praktyki w zakresie wykonywania tego transportu:
- przerwa w wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż kolejnych 6 miesięcy przyczyn zależnych od wnioskodawcy,

9.   urzędowo potwierdzoną kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej, a w przypadku gdy nie jest jego właścicielem – również dokument potwierdzający prawo dysponowania tym pojazdem,

 

Opłaty:

Opłata administracyjna za wydanie licencji na obszar gminy na:
 

·   2 – 15 lat wynosi 200 zł
 

·   15 – 30 lat wynosi 250 zł
 

·   30 – 50 lat wynosi 300 zł

Opłata za wymianę uprawnień przewozowych, gdy nie ulegają zmianie dotychczasowe dane określone w tych uprawnieniach :
wynosi 100 zł

Opłata za zmianę danych lub wtórnik licencji: 10% opłaty za licencję.

(na podst. art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371)
 


Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Urzędu Gminy Żychlin, pok. Nr 1

 

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni
Do 3 miesięcy przypadku wymiany dotychczasowego zezwolenia na licencje.
Wnioski o udzielenie licencji rozpatruje się według kolejności ich złożenia

 
Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansowy - Inspektor ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, pok. 4,
tel. (24) 351-20-42.


Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Podstawa prawna:

-  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371)

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z Nida 14 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru licencji na wykonywanie transportu drogowego, wypisu z licencji oraz  wykazu pojazdów samochodowych (Dz. U. Nr 145, poz. 1630)

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzieleniem i wydaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 150 poz. 1685)

 

Informacje dodatkowe:

1.   Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji następuje w drodze administracyjnej.

2.   Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z  niej wynikających na osobę trzecią.

3.   Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

4.   Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem zmianę treści licencji.

5.   Przedsiębiorcy prowadzący do dnia 1.01.2002 działalność gospodarczą w zakresie krajowego drogowego przewozu osób mogą ją nadal wykonywać w dotychczasowym zakresie, na podstawie posiadanych uprawnień, przez okres 2 lat. Nie później niż w terminie 6 miesięcy przed upływem tego okresu przedsiębiorcy ci powinni wystąpić do organu udzielającego licencji  z wnioskiem udzielenie licencji.

Powiadom znajomego