W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
gminazychlin.pl

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Budownictwo i zagospodarowanie przestrzenne - decyzja o warunkach zabudowy

Zagospodarowanie przestrzenne / decyzja o ustaleniu warunków zabudowy

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji,
pok. Nr 11, tel. (024) 351-20-41

 

Komórka  odpowiedzialna:

Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji
 

Wymagane dokumenty:

1.   Wniosek o ustalenie warunków zabudowy powinien  zawierać - druk do pobrania:

a)   określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej  lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;

b)   charakterystykę inwestycji, obejmującą:

-     określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

-     określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w  tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

 

c)  określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

d)  W przypadku planowanej budowy obiektu handlowego wniosek o ustalenie warunków zabudowy powinien zawierać określenie powierzchni sprzedaży.

2.   Załączniki:

-     2 sztuki kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopii mapy katastralnej przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszarem, na który ta inwestycja będzie oddziaływać w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 z wrysowaną lokalizacją planowej inwestycji.

      W/w mapa winna zawierać obszar obejmujący teren samej inwestycji  wraz z otoczeniem w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość przedmiotowej działki, nie mniejszy jednak niż 50 m od granic obszaru objętego wnioskiem (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. -  Dz.U. Nr 164, poz. 1588 z 2003 r.)

-     umowa zawarta między inwestorem a właściwą jednostką organizacyjną w zakresie projektowanego uzbrojenia,

-     upoważnienie udzielone osobie działającej w moim imieniu.

   

Opłaty:

-     Opłata skarbowa od wydania decyzji o warunkach zabudowy - 107 zł.

-     Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł.

Nie podlegają opłacie skarbowej:

-     podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz  zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

 

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane