W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żychlinie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żychlinie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żychlinie

Urząd Gminy w Żychlinie, pok. Nr 17,

tel. (24) 351-20-24

 

Zarządzeniem Nr 9/2015 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 30 stycznia 2015 roku powołana została Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żychlinie w składzie:

 1. Józef Kowalski - zastępca przewodniczącej komisji
 2. Barbara Sitkiewicz
 3. Małgorzata Szymańska - przewodnicząca komisji
 4. Jadwiga Melcher
 5. Jolanta Adamkiewicz
 6. Rafał Towalski
 7. Krzysztof Falkowski
 8. Sabina Olszewska

 

Komisja powołała 2 zespoły:

 1. Zespół organizacyjno - informacyjny
 2. Zespół konsultacyjny

 

Zespół organizacyjno - informacyjny, w składzie:

 1. Małgorzata Szymańska - przewodnicząca komisji
 2. Józef Kowalski - zastępca przewodniczącej komisji
 3. Barbara Sitkiewicz
 4. Rafał Towalski

 

Zespół konsultacyjny, w składzie:

 1. Krzysztof Falkowski
 2. Jolanta Adamkiewicz
 3. Sabina Olszewska
 4. Jadwiga Melcher

 

1. Do zadań Zespołu organizacyjno-informacyjnego należy:

1)   podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w szczególności:

a)   przeprowadzanie rozmów motywujących oraz podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia, czy osoba nadużywająca alkoholu powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchyla się od pracy i zakłóca spokój lub porządek publiczny,

b)   wnioskowanie do Komisariatu Policji i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o sporządzenie informacji dot. osoby nadużywającej alkoholu,

c)   kierowanie osób na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

d)   kierowanie wniosków do sądu rejonowego w celu wszczęcia postępowania w sprawie orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

e)   poradnictwo i motywowanie osób nadużywających alkoholu i osób uzależnionych do ograniczenia picia alkoholu lub podjęcia dobrowolnego leczenia.

 

Do zadań Zespołu konsultacyjnego należy w szczególności:

 1. specjalistyczne poradnictwo i motywowanie osób nadużywających alkoholu i narkotyków do
  ograniczenia ich spożywania lub podjęcia dobrowolnego leczenia,
 2. specjalistyczne poradnictwo i motywowanie osób uwikłanych w przemoc do podjęcia stosownych działań, w tym udziału w programach naprawczych,
 3. realizacja procedury interwencji w sytuacji przemocy w rodzinie w ramach procedury "Niebieskiej Karty",
 4. podejmowanie działań w zakresie zdrowego stylu życia bez alkoholu, narkotyków i przemocy.

 

Inne zadania komisji:

1.   Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów  alkoholowych,   przeciwdziałaniem  narkomanii oraz przeciwdziałaniem przemocy.

2.   Przygotowanie projektów i realizacja:

-     Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na dany rok kalendarzowy oraz projektów uchwał zmieniających ten program,

-     Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na dany rok kalendarzowy oraz projektów uchwał zmieniających ten program,

-     Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,

-     projektów innych aktów prawnych na postawie upoważnień ustawowych.

3.   Współpraca ze stowarzyszeniami, klubami abstynenckimi oraz innymi organizacjami pozarządowymi.

4.   Opiniowanie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy w sprawie:

a)   zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Żychlin miejsc sprzedaży napojów  alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów,

b)   ustalonej liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży.

5.   Prowadzenie kontroli punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń, oraz kontroli rzetelności składanych przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

Powiadom znajomego