W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

2012 rok

XML

Uchwała Nr XXVII/145/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXIV/136/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Uchwała Nr XXVII/145/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXIV/136/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego...

Uchwała Nr XXVII/146/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr LX/317/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żychlin lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.

Uchwała Nr XXVII/146/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr LX/317/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter...

Uchwała Nr XXVII/147/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/86/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwała Nr XXVII/147/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/86/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. Treść do pobrania w załączniku poniżej.

Uchwała Nr XXX/157/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: wskazania budynków garażowych położonych przy ul. Stefana Żeromskiego w Żychlinie przeznaczonych do nieodpłatnego zbycia na rzecz ich najemców oraz oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXX/157/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: wskazania budynków garażowych położonych przy ul. Stefana Żeromskiego w Żychlinie przeznaczonych do nieodpłatnego zbycia na rzecz ich najemców oraz oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej. Treść do pobrania w załączniku poniżej.

Uchwała Nr XXX/158/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała Nr XXX/158/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Treść do pobrania w załączniku poniżej.

Uchwała Nr XXX/160/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXX/160/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi....

Uchwała Nr XXX/161/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji.

Uchwała Nr XXX/161/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji. Treść do pobrania w załączniku poniżej.

Uchwała Nr XXXI/164/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Uchwała Nr XXXI/164/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. Treść do pobrania w załączniku poniżej.

Uchwała Nr XXXI/166/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Uchwała Nr XXXI/166/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. Treść do pobrania w załączniku poniżej.