W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Zadania i kompetencje Burmistrza Gminy

Zadania i kompetencje Burmistrza Gminy

Kompetencje  i zadania Burmistrza  Gminy określa  Statut Gminy Żychlin stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/38/03 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 kwietnia 2003 r.

 

                   § 43.1. Burmistrz wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone przepisami prawa .

 

2. Do zadań  Burmistrza należy w szczególności :

    1)     przygotowanie projektów uchwał Rady;

    2)     określenie sposobu wykonania uchwał;

    3)     gospodarowanie mieniem komunalnym;

    4)     przygotowanie projektu budżetu oraz jego wykonanie;

    5)     zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

    6)     wykonywanie zadań zleconych i przyjętych od administracji rządowej w drodze porozumienia;

    7)     przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady;

    8)     przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej Gminy;

    9)     wydawanie zarządzeń w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego;

            Zarządzenia takie wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Rady .

    10)   wydawanie zarządzeń w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji burmistrza;

    11)   współdziałanie w interesie Gminy z instytucjami znajdującymi się na jej terenie;

    12)   udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze Gminy pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek;

    13)   informowanie mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu , kierunkach polityki społecznej , gospodarczej oraz wykorzystania środków budżetowych;

    14)   przeprowadzenie spraw w zakresie zwykłego zarządu majątkiem Gminy , zaciąganie  zobowiązań finansowych do  wysokości ustalonej przez Radę;

    15)   powoływanie komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

    16)   ustaleń z zakresu spraw Gminy jakie Burmistrz może powierzyć w swoim imieniu zastępcy i sekretarzowi gminy;

    17)   przedkładanie Radzie informacji z pracy  , przynajmniej raz na kwartał .

               

                    § 44.1.    Burmistrz  kieruje bieżącymi sprawami  Gminy oraz reprezentuje Gminę na zewnątrz.

2.     Burmistrz wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie oraz z innych ustaw określających status Burmistrza .

3.     Burmistrz wydaje decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.

4.     Burmistrz może upoważnić Zastępcę, Sekretarza, Skarbnika lub innych pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa  w ust. 3 w jego imieniu.

Powiadom znajomego