W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Ogłoszenia i Komunikaty

XML

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych Informujemy, iż można się ubiegać o wydanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych, która zakłada wsparcie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, mających ma utrzymaniu troje lub więcej dzieci. Do wniosku o wydanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych wystarczy dołączyć...

Stypendia szkolne od 1 października 2015 r.

Stypendia szkolne od 1 października 2015 r. Urząd Gminy w Żychlinie, Referat  Oświaty i Zdrowia informuje, że Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1058) od 1 października 2015 r. zmieniają się zweryfikowane ...

Stypendia 2015

Stypendia 2015 Urząd Gminy w Żychlinie, Referat  Oświaty i Zdrowia informuje, że od 24 sierpnia 2015 r. w pokoju Nr 19 (II piętro) wydawane będą wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimazjalnych, ośrodków oraz słuchaczy...

Wyprawka szkolna 2015/2016

Wyprawka szkolna 2015/2016 Uwaga! Wyprawka szkolna 2015/2016         Burmistrz Gminy Żychlin informuje o możliwości skorzystania z pomocy na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: -         klasach  III szkoły podstawowej, -         klasie IV technikum -         oraz uczniów z niepełnosprawnościami...

Informacja dla rolników dotycząca suszy

Informacja dla rolników dotycząca suszy INFORMACJA z uwagi na wystąpienie suszy na terenie gminy Żychlin wszczyna się procedurę prowadzącą do uzyskania kredytów klęskowych i pomocy de minimis.   Zgodnie z raportami opublikowanymi przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zagrożenie suszą na terenie...

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji  projekt aktu prawa miejscowego   tj. projektu Uchwały Rady Miejskiej w  Żychlinie w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez...

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny Podstawa prawna: 1.                 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.). 2.                 Ustawa z dnia 21 czerwca 200Ir. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 966 ze zm.). 3.                 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks...

Informacja o wejściu w życie zmian dotyczących wykonywania obowiązku meldunkowego

Informacja o wejściu w życie zmian dotyczących wykonywania obowiązku meldunkowego Na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.z 2012 r., poz. 1407 ) od dnia 31 grudnia 2012 r. wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego.      Zmiany...

Wyprawka szkolna 2013/2014

Wyprawka szkolna 2013/2014 Zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”  oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. ( Dz.U. z dnia 17 lipca 2013 r. poz. 818) Burmistrz Gminy Żychlin informuje o  możliwości skorzystania z pomocy na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym...

Informacja dotycząca podatku akcyzowego od zakupionego paliwa

Informacja dotycząca podatku akcyzowego od zakupionego paliwa WNIOSKI NA ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO OD ZAKUPIONEGO PALIWA UDOKUMENTOWANE FAKTURAMI, NA KTÓRYCH WIDNIEJĄ DATY W PRZEDZIALE OD 1 SIERPNIA 2013 R. DO 31 STYCZNIA 2014 R. NALEŻY SKŁADAĆ DO TUTEJSZEGO URZĘDU W TERMINIE OD 1 LUTEGO DO 28 LUTEGO 2014 R. DRUGA TURA SKŁADANIA WNIOSKÓW PRZYPADA W...

Stypendia 2014

Stypendia 2014 Burmistrz Gminy Żychlin informuje, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty – Rozdział 8a wypełnione wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014 należy składać w Referacie Oświaty i Zdrowia  Urzędu Gminy w Żychlinie (pokój Nr 19) w terminach  od 1 do 15 września 2014 r.   według kryterium obowiązującego od...

Stypendium Szkolne na rok szkolny 2011/2012

Stypendium Szkolne na rok szkolny 2011/2012 Urząd Gminy w Żychlinie Referat Oświaty i Zdrowia informuje, że wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków oraz słuchaczy kolegiów   (stypendia szkolne) na rok...

Informacja Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 16 listopada 2011 r.

Informacja Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 16 listopada 2011 r. Stosownie do art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr  80,...

Ogłoszenieo przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej

Ogłoszenieo przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej o przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej Zgodnie z art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004 r Nr 261 poz. 2603 z póź. zm.), § 4, § 6 ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14...