W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

tel.  (+48) 24 351 20 32
        (+48) 24 351 20 33 
fax: (+48) 24 351 20 31
e-mail: sekretariat@gminazychlin.pl

serwis www:
zychlin.eu

NIP Urzędu Gminy w Żychlinie:
   775-15-32-623
Regon Urzędu Gminy w Żychlinie:
   000526469

Powrót

Ogłoszenia i Komunikaty

XML

Informacja Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 16 listopada 2011 r.

Informacja Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 16 listopada 2011 r. Stosownie do art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr  80,...

Ogłoszenieo przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej

Ogłoszenieo przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej o przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej Zgodnie z art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004 r Nr 261 poz. 2603 z póź. zm.), § 4, § 6 ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14...

Informacja o pracy Urzędu w okresie świątecznym

Informacja o pracy Urzędu w okresie świątecznym Dzień 24 grudnia 2012 r. jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Żychlinie.   W dniu  29 grudnia 2012 r. /sobota/ Urząd Gminy w Żychlinie będzie czynny w godzinach 7.30 do 15.30

Uwaga! Wyprawka szkolna 2012/2013

Uwaga! Wyprawka szkolna 2012/2013  Burmistrz Gminy Żychlin informuje o możliwości skorzystania z pomocy na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2012/2013 naukę w: -    klasach I-IV szkoły podstawowej, -        klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącym i technikum,...

Stypendia 2012

Stypendia 2012 W związku ze zweryfikowaniem kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Urząd Gminy w Żychlinie informuję, że wypełnione wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013 należy składać w Referacie Oświaty i Zdrowia  Urzędu Gminy w Żychlinie (pokój Nr 19) w terminach jak niżej:  ...

Informacja o wnioskach na zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa

Informacja o wnioskach na zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa WNIOSKI NA ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO OD ZAKUPIONEGO PALIWA UDOKUMENTOWANE FAKTURAMI, NA KTÓRYCH WIDNIEJĄ DATY W PRZEDZIALE OD 1 WRZEŚNIA 2011R. DO 31 STYCZNIA 2012R. NALEŻY SKŁADAĆ DO TUTEJSZEGO URZĘDU W TERMINIE OD 1 LUTEGO DO 29 LUTEGO 2012R. DRUGA TURA SKŁADANIA WNIOSKÓW...

Informacja o opłacie za gospodarowanie odpadami

Informacja o opłacie za gospodarowanie odpadami Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Żychlinie BS Żychlin  88 9022 0007 0000 2408 2008 0007  lub w kasie Urzędu Gminy w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15.

Stypendium szkolne na rok szkolny 2010/2011

Stypendium szkolne na rok szkolny 2010/2011 Urząd Gminy w Żychlinie, Referat Kultury Oświaty i Sportu informuje, że od 20 sierpnia 2010 r. w pokoju Nr 19 (II piętro) wydawane będą wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjum, szkół...

Informacja dotycząca odśnieżania

Informacja dotycząca odśnieżania W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa w okresie zimy Urząd Gminy w Żychlinie przypomina właścicielom terenów oraz obiektów budowlanych o obowiązku systematycznego odśnieżania chodników oraz usuwaniazalegającego  śniegu i lodu z dachów budynków i budowli.

Postanowienie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 07.07.2011

Postanowienie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 07.07.2011 Żychlin, 2011.07.01.   RGO. 6220.9.6.2011   P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071. ze zm.), w związku z art. 63 ust. l i ust. 4, art. 64 ust. l w związku z art. 59...

Zawiadomienie

Zawiadomienie Żychlin, 2011.07.20   BPI.  6733.CP.I.4.2011 Strony postępowania: 1.  Tadeusz Pawełek 2.                Elżbieta Pawełek 3.                Marian Frontczak 4.                Teresa Frontczak 5.                Adam Wroński 6.                Bogusława Wrońska 7.                Zbigniew Gajewski 8.                Beata Gajewska...

Informacja Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 09.02.2009

Informacja Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 09.02.2009 Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. – Dz. U. Nr 195, poz. 1198  posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymiany dokumentu w przypadku każdej zmiany osobowo-adresowej . Wniosek o wymianę dowodu należy złożyć w terminie 14 dni od daty zmiany. Dowód osobisty ulega unieważnieniu z urzędu...

Ogłoszenie o dowodach osobistych

Ogłoszenie o dowodach osobistych W związku z ze zmianą przepisów przypominamy, że dowody osobiste z nieaktualnymi danymi będą unieważniane po trzech miesiącach z urzędu (dla obywateli polskich, którzy zgłosili wyjazd za granicę termin ten wynosi 4 m-ce) ponadto dowód osobisty podlega unieważnieniu: 1.                z dniem zawiadomienia o jego...

Informacja Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 09.02.2009

Informacja Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 09.02.2009 Burmistrz  Gminy  Żychlin,  stosownie  do  Uchwały  Nr 188/XL/97 Rady Gminy i Miasta Żychlin z dnia 7 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żychlin przypomina o obowiązku ciążącym na właścicielach, użytkownikach, posiadaczach...